artikel

Aardige jongens komen het verst als CEO

Leiderschap

Bij het benoemen van CEO’s lijken bedrijven het meest te letten op persoonlijkheidskenmerken.Van wat voor hout moet je gesneden zijn om het tot CEO te brengen?

Aardige jongens komen het verst als CEO

Onderzoekers van de Columbia Business School analyseerden beoordelingen van ruim 2600 kandidaten voor topmanagementfuncties in publieke en private organisaties, variërend van stevig gefinancierde startups tot bedrijven met een miljardenomzet. Elke beoordeling stoelde op vier uur interviews per kandidaat. Gekeken werd naar handelingen en gedrag van kandidaten in hun jeugd, op school en in hun professionele carrière, en in de eindrapporten werd een kandidaat gedetailleerd beoordeeld op zo’n 30 persoonlijke en professionele kenmerken. De onderzoekers brachten die kenmerken onder in vier categorieën: talent voor management, leidinggevend vermogen, charisma, en strategisch en creatief denken. Allemaal belangrijke dingen voor een CEO.

Wie is de beste CEO?

CEO’s die meteen al als zodanig werden aangesteld, scoorden over de hele linie het hoogst. Andere managers die in alle vier de categorieën hoog scoorden, hadden de grootste kans om op termijn als CEO te eindigen – ontdekten de onderzoekers. Leiderschapsvaardigheden zijn blijkbaar al vroeg in iemands managementcarrière te ontwaren en blijven min of meer constant aanwezig. Opvallend: CEO’s scoorden in vergelijking met kandidaten voor andere managementfuncties hoger op interpersoonlijke kwaliteiten, zoals de bereidheid om te luisteren en deel van een team uit te maken, en ontvankelijkheid voor kritiek. Ze scoorden juist lager op leidinggevende vaardigheden als efficiency, proactief leidinggeven en doorzettingsvermogen. Dat lijkt erop te wijzen dat bij CEO-functies je persoonlijkheid zwaarder weegt dan je referenties en trackrecord.

Dus: charismatische mannen klimmen het snelst en hoogst de corporate ladder op (voor vergelijkbare vrouwelijke kandidaten geldt dit overigens veel minder sterk). De onderzoekers adviseren om bij de werving en selectie meer te letten op de juiste capaciteiten om het werk voor elkaar te krijgen.

Bron: Columbia Business School Research Paper

Door: Eduard Kerkman – redacteur Management Executive

Reageer op dit artikel