artikel

In management draait alles om timing

Leiderschap

Hoe kun je als leider omgaan met de tijdsdruk die geavanceerde technologie je oplegt? Nieuwe technologieën voeren het tempo waarmee data en businesskansen op je afkomen op tot welhaast warpspeed. Met als gevolg: een continu gevoel van rusteloosheid en tijdgebrek.

In management draait alles om timing

Je moet als manager geobsedeerd zijn met de klok wil je dat allemaal effectief tackelen – zou je zeggen. Maar het ligt genuanceerder, blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Sociale synchroniciteit
In de loop van de (werk)dag ervaren we allemaal eb- en vloedbewegingen in cognitieve alertheid en fysieke energie, zij het niet allemaal op hetzelfde moment. In groepsverband streven we intussen naar sociale synchroniciteit: onderlinge afstemming, om een gevoel van relationele en interactionele soepelheid te creëren. Dat geldt ook voor het werktempo. Maar: de een is meer bereid om zijn tempo bij te stellen (omhoog of omlaag) dan de ander. En: de een focust louter op de klok (punctualiteit, deadlines halen, voorspelbaarheid), de ander geeft ook ruimte aan de ‘sociale’ dimensie (flexibiliteit in gesprekken en relaties, bijvoorbeeld mensen rustig laten uitpraten).

Soorten temporeel leiderschap
In het onderzoek zijn deze eigenschappen over elkaar heen gelegd en gelinkt aan de effectiviteit van managers, gemeten naar werkprestaties. De onderzoekers keken allereerst naar de synchroniciteitsvoorkeur van managers, dus hun geneigdheid om hun eigen tempo bij te stellen (of niet). Daarnaast keken zij naar gerichtheid op de klok (punctualiteit, voorspelbaarheid) versus ‘sociale’ gerichtheid. Dat leverde vier soorten temporeel leiderschap op:

  1. Door de klok aangedreven leiders. Houden zich onverzettelijk aan tijdschema’s en deadlines. Kiezen teamleden met dezelfde waarden om synchroniciteit te bereiken.
  2. Creatieve leiders. Werken het best in hun eigen tempo en ritme. Dit soort leiderschap is geschikt voor creatieven of programmeurs die een sterk ‘klokgedreven’ partner aan hun zij weten.
  3. Sociaal facilitaire leiders. Letten nauwgezet op teamprocessen en de flow, maar hebben klokgedreven partners nodig om deadlines te bewaken.
  4. Temporeel wendbare leiders. Bepalen tijdschema’s en deadlines maar passen zich zo nodig flexibel aan om meer teamsynchroniciteit te creëren.

Het effectiefst blijkt de temporeel wendbare leider, die als enige hoge synchroniciteit combineert met stiptheid en die op beide terreinen kan geven en nemen. Hij biedt dus het beste van twee werelden. Dominant, autonoom en impulsief gedrag kom je bij dit type leiders nauwelijks tegen. Als het team onder stress staat, doen zij als het maar even kan een stap terug om hun mensen op adem te laten komen.

Bron: Strategy+business, winter 2016

Door: Yvonne Halink – redacteur Management Executive

Eerdere relevante berichten:

Reageer op dit artikel