artikel

Leiderschap voor gezond en veilig werk

Leiderschap

Wetenschappelijke overzichtsstudies laten zien dat een veilige en gezonde werkplek leidt tot minder stressklachten, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Directeuren en direct leidinggevenden hebben een belangrijke rol in het bevorderen van veiligheid en gezondheid. Maar, niet iedere leider weet zonder meer een gezonde en veilige werkomgeving te creëren. Wil jij als manager wel bijdragen aan een gezonde en veilige werkomgeving? Hieronder checklistjes over hoe je dat kunt doen.

Leiderschap voor gezond en veilig werk

Checklist direct leidinggevende

 • Kunnen jouw mensen meepraten en meebeslissen over het werk?
 • Weten de medewerkers dat de organisatie veilig en gezond werken waardeert? Wordt hier openlijk over gecommuniceerd en geïnformeerd en staat dit onderwerp regelmatig op de agenda?
 • Worden jouw medewerkers ondersteund om deel te nemen aan gezondheids- en veiligheidsinterventies (zoals een stoppen-met-rokeninterventie)?
 • Worden ‘helden of ambassadeurs’ binnen de organisatie ingezet om veiligheids- en gezondheidsdoelen te bereiken?
 • Wordt er eerlijk en rechtvaardig gehandeld binnen de organisatie? Krijgen medewerkers bijvoorbeeld eerlijke feedback over hun presteren en worden problemen eerlijk en rechtvaardig opgelost?
 • Houd je je als leidinggevende ook aan de sociale normen? En wordt afwijkend gedrag besproken en gecorrigeerd?

Checklist hoger management

 • Hebben jouw direct leidinggevenden voldoende beslissingsbevoegdheid en worden ze betrokken bij veiligheids- en gezondheidsinitiatieven?
 • Is veilig en gezond werken een basiswaarde binnen de organisatie?
 • Worden direct leidinggevenden aangemoedigd om deel te nemen aan reguliere werkoverleggen om geconstateerde problemen te prioriteren en follow-up te monitoren?
 • Worden direct leidinggevenden gecoacht in de manier waarop zij communiceren over veiligheid en gezondheid op de werkvloer?
 • Worden er terugkerende, individuele feedback en doelstellingensessies met managers gehouden om het effect van veiligheids- en gezondheidsinterventies in de organisatie te groter te maken?
 • Worden interventies zowel ontworpen als geïmplementeerd door sleutelfiguren uit de organisatie zelf?
 • Is het management zichtbaar aanwezig op de werkvloer?

Bron: Management Executive

Door: Maaike Roelofs, Dolf van der Beek, Karen Oude Hengel en Roos Schelvis

Reageer op dit artikel