artikel

Samenwerken binnen High Risk Teams

Leiderschap

Het aspect veiligheid wordt bij productie- en dienstverleningsprocessen steeds belangrijker. Met het oog daarop ontwikkelen veel organisaties meer systemen (bijvoorbeeld veiligheids- of kwaliteitsmanagementsystemen), processen (betreffende feedback en controle) en instrumenten (de cockpit of dashboard met hun indicatoren).

Samenwerken binnen High Risk Teams

Met name bij risicovolle processen schept dit veiligheid en rust voor de (operationele) teams. Voorbeelden van High Risk Teams zijn te vinden in de lucht- en scheepvaart, offshore, chemische procesindustrie, medische en militaire organisaties en crisisbeheersings- en bestrijdingsteams bij politie en brandweer. Maar wat wordt er gedaan aan ‘mensenwerk’, de soft skills, de samenwerkingsgerichte competenties van de teamleden? En dan met name bij High RiskTeams, teams in sectoren of organisatieonderdelen waar professionals samen moeten werken in risicovolle en multidisciplinaire processen, en waar veiligheid van henzelf en andere betrokkenen essentieel is?

Het blijkt dat veel (bijna) ongelukken en ongevallen (deels) te wijten zijn aan het gebrek aan deze soft skills. Crew Resource Management (CRM) voorziet hier in. Met een kort historisch overzicht, de huidige stand van zaken en hetuitdiepen van een specifiek CRM-instrument (ACOE) belicht het artikel het toepassen en de effecten van CRM en vervolgens staat het stil bij Team Resource Management (TRM), een andere benadering van CRM. Dat CRM of TRM als soft control van belang is bij hard control wordt daarna toegelicht.

De centrale vraag in dit artikel is: in hoeverre kan men met gebruikmaking van CRM of TRM de samenwerking binnen High Risk Teams?

Door: Tom Bijlsma, universitair docent aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de
Nederlandse Defensie Academie.

Bron: Management Executive

Reageer op dit artikel