artikel

Leid met lef en zet een nieuwe standaard

Leiderschap

Everything you want is on the other side of fear. De uitspraak is van Jack Canfield en het is een waarheid als een koe. Je kunt alleen krijgen wat je wilt, als je bereid bent om uit je comfortzone te gaan. Bereid bent om je nek uit te steken. Bereid om daar te gaan waar anderen niet gaan, of bereid bent om verder te gaan dan anderen. Kortom als je bereid bent om datgene te doen waar je eigenlijk bang voor bent.

Leid met lef en zet een nieuwe standaard

Zonder uitzondering hebben de mensen die op wat voor manier dan ook de top hebben bereikt, doorgezet waar anderen opgaven. Hebben ze lef getoond door dingen te ondernemen, die anderen niet hebben ondernomen. Ze hebben zich door tegenslagen heen geworsteld, ze bleven trouw aan hun droom en daardoor maakten ze het verschil.

Mensen die dingen anders doen, hebben impact op je leven. De leraar die afweek van de rest omdat hij leerlingen die te laat kwamen geen straf, maar soep gaf, is de leraar die je nooit meer vergeet. De collega die tegen de stroom in collega’s verdedigde, is de collega die je nooit meer vergeet. De manager die opstond toen het moeilijk was, is de manager die je altijd bij blijft.

Alle grote leiders hebben gemeen dat ze zich niet hebben laten leiden door hun angst, maar dat ze zich hebben laten leiden door wat ze belangrijk vonden, door hun waarden. Commando-officier Gijs Tuinman had als persoonlijk motto dat hij daar zou zijn waar hij het verschil kon maken. Ook als dat betekende dat hij met gevaar voor eigen leven op de allergevaarlijkste plek was waar hij kon zijn. Hij maakte mede daardoor zoveel verschil dat hij de allerhoogste onderscheiding voor moed, beleid en trouw kreeg: de Militaire Willemsorde. Zelf vond hij overigens dat hij gewoon zijn werk had gedaan, en dat zijn collega’s alle lof verdienden.

Alle leiders die het verschil maken, werken vanuit een duidelijke visie. De mondhoekmarketing van Coolblue bijvoorbeeld. Alles voor een glimlach, maar dan ook echt alles. En dat vertaalt zich door in de bedrijfsfilosofie. Hard werken, maar ook veel lol maken. ‘Don’t be trapped by dogma, which is living the result of other people’s thinking. Don’t let the noise of other opinions drown your own inner voice’, zei Steve Jobs. En daar is ook moed voor nodig. Want om tegen de gevestigde orde in te gaan, en daarmee een nieuwe standard te zetten, daar is lef voor nodig.

Want dat hebben alle grote leiders ook gemeen. Ze durfden een nieuwe standaard te zetten. Presteren beyond the standard of excellence is voor hen de norm. Dat vraagt ook lef. Lef om te onderzoeken waar je heel goed in bent en om dat vervolgens te gaan doen. En dat gaat in tegen de trend om te onderzoeken waar je niet goed in bent om dat een beetje te verbeteren. De grote leiders deden waar ze goed in waren, om vervolgens mensen te zoeken die kunnen doen waar jij niet goed in bent. Zodat het geheel veel meer wordt dan de som der delen.

Om het verschil te maken is lef nodig. Stap dus over je angst, en volg niet. Leid met lef en zet de nieuwe standaard.

Door: Eduard van Brakel

Reageer op dit artikel