artikel

Werken onder jongere chefs schaadt de bedrijfsperformance

Leiderschap

Als een jonge manager mensen onder zich heeft die een stuk ouder zijn, pakt dat negatief uit voor de oudere medewerkers én de onderneming.

Werken onder jongere chefs schaadt de bedrijfsperformance

We voelen allemaal wel aan dat het een enigszins aparte situatie is als een medewerker onder een chef werkt die een stuk jonger is. Een ongemakkelijk gevoel bij oudere werknemers is niet het enige probleem: als een jonge baas oudere ondergeschikten heeft, kan dat een negatief effect hebben op de bedrijfsperformance. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 8000 medewerkers van 61 Duitse ondernemingen. Bij ondernemingen met meer jongere managers voor oudere medewerkers rapporteerden werknemers 12% meer negatieve gevoelens in het werk. Tegelijkertijd hadden de ondernemingen waar meer van deze negatieve gevoelens werden gerapporteerd een slechtere financiële en organisatorische performance.

Autonomie
Een op merites gebaseerd promotiesysteem heeft vergeleken met een op senioriteit gebaseerd systeem voordelen: het voorkomt dat de hiërarchie stagneert, ontwikkelt jong talent en verbetert op langere termijn de performance. Maar het kan dus ook een dynamiek tussen collega’s op gang brengen die de productiviteit verslechtert. Het ongemakkelijke gevoel als je baas even oud is als pakweg je zoon, wordt ‘statusincongruentie’ genoemd. Het gaat in tegen de gangbare loopbaan- en statusnormen. Dat veroorzaakt negatieve gevoelens, die zich – en nu komt het – door het bedrijf kunnen verspreiden naar medewerkers die zelf niet onder jongere chefs werken. Een belangrijk issue is dat oudere medewerkers, als hun chef jonger is, er voortdurend aan worden herinnerd dat ze achterop zijn geraakt in hun carrière. Ze zijn ingehaald.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het negatieve effect op de bedrijfsperformance achterwege blijft als mensen hun negatieve gevoelens onderdrukken en voor zich houden. Uiteraard is onderdrukking van negatieve gevoelens geen structurele oplossing – maar terugkeer naar op senioriteit gebaseerde promotie is dat evenmin. Uit ander onderzoek is gebleken dat jonge managers in deze situaties het succesvolst zijn als ze een professionele afstand met de oudere medewerkers creëren en heldere doelen voor hen formuleren. Dat geeft oudere medewerkers meer autonomie om zelfstandig te werken.

Bron: Journal of Organizational Behaviour

Door: Eduard Kerkman – redacteur Management Executive

Reageer op dit artikel