artikel

Goede leiders blijven leren

Leren

Leiders dienen te beschikken over bepaalde cruciale vaardigheden. In hun werk staat vooral leren centraal. Wat is leren precies? De visie van Langdon Morris, mede-oprichter van Innovation Labs en auteur van diverse boeken over innovatie.

Niet statisch, maar dynamisch
Het brein is niet statisch, maar een uiterst dynamisch werkend systeem van ontelbare met elkaar verbonden neuronen. Leren vindt plaats indien de bestaande structuren niet meer geschikt blijken om adequaat te reageren op bepaalde prikkels of situaties. In fysiologische termen betekent leren voor het brein dat er nieuwe verbindingen (nieuwe bedradingen met andere neurale structuren) moeten worden aangelegd.
Soms meent het individu geen behoefte te hebben aan nieuwe kennis (nieuwe bedradingen), net zoals een organisatie meent geen behoefte te hebben aan nieuwe kennis of andere zienswijzen. Vaak blijkt dit een fatale misvatting te zijn zoals het geval was bij Kodak, Nokia en General Motors.

‘Corporate suicide’
Morris ziet in The Chief Innovation Officer deze jammerlijke voorbeelden van ‘corporate suicide’ als waarschijnlijk een neurocognitief falen van het brein. Al direct na de geboorte, wanneer het brein zich begint te ontwikkelen, worden onder invloed van de aanleg de eerste fundamenten gelegd voor voorkeuren, neigingen en remmingen – ook op het gebied van de sociale perceptie.
Echter, bij het ouder worden, blijkt het steeds lastiger (hoewel niet onmogelijk) onze reacties en opvattingen te veranderen. Ook onderzoek toont aan dat we de neiging hebben feiten die niet passen bij onze overtuigingen te ontkennen omdat het erg moeilijk is om volgens ons onbekende manieren de wereld te interpreteren.

Doorzetten
Vanwege de ‘fysiologische efficiency’ waarmee het brein functioneert, wil het in eerste instantie een herbedrading vermijden – iets waarmee het zichzelf geen dienst bewijst gezien de resulterende reductie in operationele efficiency. Daarom vereist leren dan ook een doelbewust en hardnekkig doorzetten, een wilsbesluit, om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Ervaring
Ook van het grootste belang voor innovatiemanagers en andere leiders is dat ze voor organisatieleden een klimaat scheppen waarin falen niet direct wordt afgestraft en waarin het opdoen van nieuwe ervaringen centraal staat. Het is niet voor niks dat scheikundestudenten niet alleen moeten lezen over experimenten, maar ze ook daadwerkelijk moeten uitvoeren.
Bron: Innovatiemanagement.se (vertaald en bewerkt door Sigma)

Leestips
Canon van het leren – 50 concepten en hun grondleggers door Manon Ruijters en Robert-Jan Simons
De ontdekking van de toekomst door Wim de Ridder

Reageer op dit artikel