artikel

Nationale Enquete Duurzaam Organiseren

MVO

Er is door de Nijmegen School of Management (Radboud Universiteit) een onderzoek opgezet naar (nieuwe) samenwerkingsinitiatieven op het gebied van duurzaamheid. Onder elke 20 ingevulde enquêtes wordt één exemplaar van het boek ‘Duurzaam Denken Doen' – de ‘groene' bestseller geschreven met 400 mensen – verloot.

De onderzoekers willen weten hoe mensen duurzaamheid organiseren en hoe samenwerking tussen verschillende partijen met het oog op duurzaamheid vorm krijgt. Ze onderzoeken initiatieven tussen individuen, in de buurt- of wijk, en initiatieven tussen bedrijven en/of steden, enzovoort.

Veel initiatieven
Inmiddels hebben ze een bonte mix aan voorbeelden van duurzame initiatieven gevonden. Bekijk hier de Nederlandse initiatieven en hier de internationale initiatieven. Het ontbreekt echter vaak aan inzicht in de motieven achter deze duurzame initiatieven: Waarom is men een bepaald initiatief gestart? Hoe heeft men het aangepakt en met wie? Hoe zijn de middelen verkregen? Wat maakt een initiatief succesvol? Om antwoord te krijgen op deze vragen hebben ze een enquête opgesteld voor mensen die een samenwerkingsinitiatief hebben opgezet.

Ooit duuzaam project begonnen?
Als u ooit (mede) een duurzaam project bent gestart, of bent u hier nog steeds mee bezig, dan kunt u deze enquête in te vullen. Iedereen die de enquête invult zal een directe terugkoppeling krijgen van de resultaten. Uw gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. Men hoopt dat het resultaat van de enquête zal leiden tot praktische inzichten. Deze inzichten zullen via een website en een rapport toegankelijk gemaakt worden. Wat men wil toevoegen is informatie over hoe je aan de slag kunt, hoe je het duurzaamheid organiseert en wat er voor nodig is.
 
U kunt de enquête via de site Duurzaam Organiseren Doen invullen.

Tip
Kom op 31 mei 2012 naar het jaarcongres Duurzaam Organiseren Doen!

Bron: Radboud Universiteit Nijmegen.

Reageer op dit artikel