artikel

Anniek Mauser (Unilever): ‘Duurzaamheid enige houdbare businessmodel’

MVO

Duurzaamheid is voor Unilever geen trend maar een principe dat al jaren stevig is verankerd in het concernbeleid. Het bedrijf heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd in een Plan dat niet alleen milieu en duurzaamheid maar ook gezondheid en welzijn omvat: het Unilever Sustainable Living Plan.

Anniek Mauser (Unilever): ‘Duurzaamheid enige houdbare businessmodel’

'Dit concept is gebaseerd op ontkoppeling van groei en milieu-impact. Op lange termijn is dat het enige houdbare business model. Daarom is dit Plan verankerd in onze strategie,' vertelt Anniek Mauser, Sustainability Director Unilever Benelux (zie foto).

Duurzaamheidsprogramma's
De afgelopen tien jaar heeft Mauser een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd bij Unilever als duurzaamheidsexpert in diverse rollen binnen uiteenlopende bedrijfsonderdelen. Zo startte ze bij Unilevers wereldwijde duurzame landbouwprogramma, waar ze onder andere Ben & Jerry's duurzame melkveehouderijprogramma Caring Dairy opzette. Op Europees niveau ontwikkelde ze voor dit merk een duurzaamheidsprogramma gebouwd op initiatieven als de samenwerking met Fairtrade en het Ben & Jerry's Climate Change College. Daarna heeft ze vanuit Rome duurzaamheid op de kaart gezet in Unilevers wereldwijde ijsdivisie, waar ze werkte aan programma's van het vergroenen van 2,5 miljoen vriezers tot het duurzaam inkopen van ingrediënten zoals Rainforest Alliance gecertificeerde cocoa voor Magnum-ijs. Bijna twee jaar geleden kwam ze terug naar Nederland om Sustainability Director voor Unilever Benelux te worden. Nu richt ze zich op het betrekken van medewerkers, het ondersteunen van merken om duurzaamheid te integreren in hun strategie en communicatie, en het extern vertegenwoordigen van Unilever op dit gebied.

Duurzaamheid vanuit het merk
Mauser omschrijft zichzelf als een typische bruggenbouwer: 'In mijn loopbaan leg ik voortdurend verbindingen tussen mensen en bedrijfsonderdelen om duurzaamheid te realiseren. Het is een "cross functional" vakgebied: altijd in relatie tot andere disciplines zoals marketing, inkoop, productie, sales, ngo's en duurzame landbouw. Ons duurzame landbouwprogramma is vijftien jaar geleden al opgezet vanuit de langetermijn ‘supply security'-gedachte. De benadering van duurzaamheid niet vanuit de keten maar vanuit het merk zoals bij Ben & Jerry's raakt echter echt de essentie. Op deze manier ga je het namelijk niet alleen doen maar ook vermarkten en ben je op die manier in staat een win-win-win-win situatie te creëren: voor Ben & Jerry's, de boeren, het milieu en de consument die weet dat zijn favoriete ijsje verantwoordelijk is geproduceerd. Ook intern werkte dit goed omdat het voor onze medewerkers en relaties minder abstract was dan duurzaamheid relateren aan merk- en productoverstijgende processen. Het duurzame karakter is een USP voor het merk Ben & Jerry's.'

Ambitieuze doelstellingen
Het in 2010 gelanceerde Unilever Sustainable Living Plan kent drie belangrijke doelstellingen voor 2020: halveren van de milieu-impact op productniveau, één miljard mensen helpen hun gezondheid en welzijn te verbeteren en honderd procent van de landbouwgrondstoffen betrekken uit duurzame landbouw. Hoe zijn deze ambitieuze doelstellingen tot stand gekomen? Mauser: 'In het vertrouwen dat we deze doelstellingen gaan bereiken, hebben we de lat heel hoog gelegd. We hebben de levenscycli van 1600 van onze producten onderzocht. Er zitten doordachte wetenschappelijke analyses achter. Dat leverde belangrijke inzichten op over waar we staan en de grootste verbeterpunten. Voor elf bedrijfsonderdelen hebben we vervolgens een milieuactieplan ontwikkeld door middel van interactieve workshops met alle relevante interne stakeholders. Dan zie je hoeveel energie er zit bij mensen.'

Draagvlak en visie
Mauser wijst op het belang van draagvlak van laag tot hoog: 'Onze ceo Paul Polman is een visionair leider die er niet voor terugdeinst rigoureus positie in te nemen door bijvoorbeeld het afschaffen van de kwartaalrapportages die te veel kortetermijngericht zijn of door aan te geven dat aandeelhouders die niet achter ons Sustainable Living Plan staan, maar niet moeten investeren in Unilever. Een dergelijke houding spreekt onze medewerkers erg aan omdat het aansluit bij hun persoonlijke drijfveren een bijdrage te leveren aan onze wereld. Het Plan brengt bedrijf en mens dichter bij elkaar. Wel is het van belang medewerkers tools aan te reiken om de strategie te vertalen naar hun dagelijkse werk. Hoe je dit kunt doen, is een van de zaken die ik belicht tijdens het Kluwercongres Duurzaam Organiseren Doen! Ik denk dat Unilever een van de meest vooruitstrevende bedrijven op het gebied van duurzaamheid is met visionair leiderschap. Ik hoop anderen hiermee te kunnen inspireren.'

Interview en tekst: Bianca Minkman

Meer informatie
Meer informatie over het congres Duurzaam Organiseren Doen! op 31 mei a.s. in Arnhem kunt u lezen op de speciale congressite http://www.duurzaamorganiserendoen.nl/. U kunt zich hier ook inschrijven.

Reageer op dit artikel