artikel

Jonker en Lageweg in discussie over PPP-model

MVO

Het interview met prof. Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen, over onder andere het PPP-model (People, Planet, Profit) heeft enkele reacties opgeroepen. Jonker zegt dat het PPP-model zijn langste tijd heeft gehad. Wim Lageweg van MVO Nederland is dat niet met hem eens.

Jonker neemt duidelijk afstand van meest gangbare opvattingen over duurzaamheid, zowel van het bekende People, Planet, Profit-model als van het idee dat een duurzame economie synoniem is aan een circulaire economie.
'Het People, Planet, Profit-model heeft zijn langste tijd wel gehad', zegt Jonker. 'Het was vooral nuttig om medewerkers van grote bedrijven bewust te maken van het belang van ecologische vraagstukken, van de P van Planet . Maar de P van People heeft er altijd een beetje bijgebungeld.' Een ander bezwaar tegen het PPP-model is dat het zich niet duidelijk uitspreekt tegen het idee van ongebreidelde economische groei. ‘Groene groei', waarin welvaart en duurzaamheid gebroederlijk hand in hand gaan, wordt in het PPP-model niet uitgesloten.
Lageweg: 'Jonker heeft volkomen gelijk dat het in de toekomst vooral gaat om cooperatie, om samenwerking. Samenwerking tussen hier en daar, tussen jong en oud, tussen publiek en privaat en tussen heden, verleden en toekomst. Die gedachte moet leidend zijn bij het oplossen van de grote wereldvraagstukken op het gebied van mens, milieu en winst (people, planet, profit). Tegen deze achtergrond is het jammer dat Jonker zich afzet tegen hetgeen door duurzame pioniers is opgebouwd. Door te stellen dat triple P zijn langste tijd heeft gehad laat Jonker blijken dat het hem toch om competitie gaat en dat hij zijn eigen boodschap van samenwerking zelf nog niet helemaal heeft begrepen. Triple P is een concept waar permanent naar een balans wordt gezocht tussen people, planet en profit. En dat op een transparante manier waarbij alle stakeholders serieus worden betrokken. Dit concept heeft zeker zijn langste tijd nog niet gehad. Integendeel. Gezien de enorme maatschappelijke, economische en duurzaamheidsuitdagingen waarvoor we staan, zijn we nog maar net begonnen met het herstellen van de balans tussen people, planet en profit. Het concept van de Weconomy is hierop een inspirerende aanvulling. '

Lees de hele discussie: hier (scrol naar beneden om de reacties te lezen).

Reageer op dit artikel