artikel

‘Corporate governance code moet worden aangepast’

MVO

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code wil dat de code over goed bestuur wordt aangepast. De code, die voor het laatst is gewijzigd in 2008, loopt volgens voorzitter Jaap van Manen achter bij internationale ontwikkelingen, schrijft het Financieele Dagblad. Ook moeten de ‘lessen’ uit het verleden, zoals van de schulden- en bankencrisis, in de code worden verwerkt.

De Monitoring Commissie schrijft dat in het jaarlijkse onderzoek naar de naleving van de code. Het onderzoek werd uitgevoerd door Nyenrode Business Universiteit. Uit het rapport blijkt onder meer dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) nog lang niet vanzelfsprekend is. De helft van de ondernemingen noemt verantwoord ondernemen in de rapportages aan de bestuurders en commissarissen. En 12 van de 72 onderzochte bedrijven melden niets over mvo-beleid.

Transparantie over beloningen
Ook de transparantie over de beloningen is in 2013 nauwelijks verbeterd. Zo legt slechts 34% van de onderzochte bedrijven verantwoording af over de verhouding tussen de beloning van de topbestuurders en de werknemers. Ook geven bedrijven nauwelijks informatie over de manier waarop de beloningsverhoudingen worden vastgesteld.

Diversiteit in samenstelling bestuur
Een ander speerpunt van de commissie is diversiteit in de samenstelling van bestuur en raad van commissarissen. Ruim driekwart van de onderzochte bedrijven heeft een beleid over dit thema, zo blijkt uit het rapport. Iets meer dan de helft (53%) daarvan heeft deze doelstellingen behaald. Diversiteit blijft volgens de commissie nog te vaak beperkt tot de verhouding tussen de aantallen mannen en vrouwen.

Eumedion steunt oproep
De commissie wil onder andere dat er meer aandacht komt voor de houdbaarheid van de langetermijnstrategie, interne controle en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de code. Eumedion, de belangenvereniging voor institutionele beleggers, steunt de oproep om de code aan te passen. ‘De aanpassing is broodnodig.’ Bedrijven die de code niet volgen, moeten uitleggen waarom zij dit niet doen. Eumedion wil dat de commissie optreedt tegen bedrijven die zich niet houden aan het ‘pas toe of leg uit’-principe, bijvoorbeeld door de namen te publiceren van de bedrijven die zich niet aan deze regel houden.
Bron: OverFinancieelManagement.nl

Boekentip: Handboek Corporate Governance door Stefan Peij.

Reageer op dit artikel