artikel

De wijsheid van het geheel: wat doe je met afwijkende stemmen

Organisatie

Om ons gemakkelijk te voelen en om met elkaar te kunnen werken en leven, scheppen we orde in de chaos door sommige dingen als ‘waar’ en andere als ‘onwaar’ te benoemen.

En hoewel we vaak wel weten dat het beter is om ons flexibel op te stellen, ons oordeel uit te stellen en open te staan voor andere geluiden, is dat in de praktijk niet altijd makkelijk. Open staan voor nieuwe informatie betekent mogelijk verandering en dit kan zorgen voor zindering en spanning in een groep. Verwarring, onzekerheid en mogelijke angst voor het onbekende zorgen voor een bepaalde onrust die je kunt zien in het gedrag en de communicatie van groepen.

Wanneer we als groep zien of horen dat er afwijkende stemmen opborrelen, is de eerste groepsreactie meestal niet onderzoekend en nieuwsgierig, maar eerder afhoudend en afwijzend. Minderheidsstemmen en onverwachte signalen uit het groepsonbewuste kunnen er immers voor zorgen dat de consensusrealiteit gaat veranderen. Zodra er nieuwe informatie opborrelt, zal iedereen zich hier automatisch toe gaan verhouden en bij volstrekt nieuwe informatie is het bovendien onvoorspelbaar wat dit zal doen met de consensusrealiteit. De minderheidswijsheid veroorzaakt een bepaalde chaos en ontregeling van het meerderheidsstandpunt. Dat wat we kennen, geeft comfort, het onbekende is waar we met spanning naar kijken. Dit levert allerlei verdedigingsmechanismen op, ook als we de tegenstem eigenlijk wel heel goed zouden kunnen gebruiken. Door je als organisatie af te keren van de diepere emoties, twijfels en signalen uit de onderstroom snijd je een belangrijke levensader af.

Om hernieuwde energie te krijgen is het toelaten van enige chaos en onvoorspelbaarheid een absolute must om weer in beweging te komen. Binnen de programma’s van Deep Demcracy leer je tot hoever je kunt gaan: hoe je chaos organiseert, minderheidstemmen ruimte geeft en vervolgens weer met elkaar tot rust en besluit kunt komen.

Deep Democracy is een methode om dialoog te voeren, gedragen besluiten te nemen en de wijsheid van de minderheid in organisaties te benutten. Trainingen worden gegeven door Jitske Kramer, samen met Danielle Braun begeleidt zij organisaties in het voeren van het goede gesprek met behulp van Deep Democracy en andere ‘kampvuur’-gesprekstechnieken.
Meer informatie: deepdemocracy.nl.

Reageer op dit artikel