artikel

Aanpassing van grote gevestigde organisaties is een eeuwig probleem

Organisatie

Het probleem dat organisaties zich langzamer aanpassen aan hun omgeving naarmate ze meer gevestigd raken en groter worden, heeft altijd bestaan. Het is geen nieuw probleem dat alleen te maken heeft met de digitale wereld en het gebeurt met bedrijven overal ter wereld. Het is precies om die reden dat elke grote verandering of technische doorbraak voor nieuwe, jonge bedrijven een kans is om bestaande markten te penetreren. Door bijvoorbeeld sneller te zijn dan de bedrijven die al geïnvesteerd hebben in oude technieken en methoden.

Aanpassing van grote gevestigde organisaties is een eeuwig probleem

Jongere generaties adopteren nieuwe ontwikkelingen en ideeën altijd het eerst, en waarschijnlijk blijven ze dat ook doen. Op dit moment is het de generatie Y die ons veel digitale denkers levert die organisaties toekomstklaar kunnen helpen maken, maar er komen talloze generaties aan die dat kunnen doen in de decennia die voor ons liggen.

De radicale oplossing: tweerichtingsmentorschap tussen digitale denkers en senior leidinggevenden
De radicale oplossing is dat je een doorlopend programma voor tweerichtingsmentorschap opzet, dat de meest getalenteerde digitale denkers verbindt met managers op alle niveaus en uit alle sectoren in de organisatie. Maak op zijn minst één (en liever meerdere) digitale denkers lid van de adviesraad van je bedrijf of het managementteam, en link een digitale denker aan elke senior manager in het bedrijf. Het zou digitale denkers de kans bieden om frisse ideeën aan de oppervlakte te brengen in alle domeinen van de organisatie, terwijl senior managers hen kunnen helpen om de balans te zien met andere strategische afwegingen die moeten worden gemaakt. Stel je voor dat jij als digitale denker vergaderingen zou kunnen bijwonen waarin senior managers de bedrijfsstrategie bespreken. Jij zou in die vergaderingen de nieuwe wereld kunnen representeren en jouw waarnemingen kunnen inbrengen, zodat de leiding kan bespreken wat de betekenis ervan is voor de strategie. Je zou kunnen helpen door krachtige argumenten aan te voeren voor investeringen in het toekomstproof maken van de onderneming, iets wat onvermijdelijk keuzes vergt rond de bestaande business.

Je zou er bij het bedrijf op kunnen aandringen om te blijven investeren in moonshots. Zo help je te voorkomen dat de onderneming steeds weer terugvalt in zijn standaardtactieken en zich vastklampt aan wat de jaren ervoor tot succes heeft geleid, tot op het punt dat het geen zin meer heeft om nog te veranderen. Tegelijkertijd zou je direct feedback op je ideeën kunnen krijgen van de senior managers tijdens de vergadering. Zij kunnen je laten zien hoe diverse doelstellingen in het bedrijf zich tot elkaar verhouden en elkaar beïnvloeden, en ze kunnen je zo helpen om je ideeën in een realistische context te zien. Als jouw nieuwe ideeën krachtig genoeg zijn, kunnen senior managers je helpen om groepen mensen te mobiliseren die je ideeën omhelzen en stimuleren tot ze realiteit zijn. Een tweerichtingsmentorschap als dit op poten zetten, is een relatief kleine en haalbare stap die vergaande impact kan hebben: het bedrijf zal meer digitale denkers aantrekken, vasthouden en ontwikkelen, en de bedrijfsstrategie zal er gefocust op blijven om klaar te zijn voor de toekomst.

Het digitale tijdperk dwingt bedrijven een sprong voorwaarts te maken
Aanwijzingen dat het voorgaande idee niet compleet krankzinnig is, vind je in de gevolgen van de toegenomen transparantie en het toenemende tempo waarin de wereld verandert. Ook door de opkomst van internet en nieuwe technologische ontwikkelingen. Ik bracht al ter sprake dat dit een enorme druk uitoefent op bedrijven om hun aanpassingsvermogen bij te stellen. Ik besprak in hoofdstuk 2 hoe transparantie bedrijven onder druk zet om best in class te zijn ten opzichte van de concurrentie, terwijl het hoge verander tempo leidt tot steeds meer druk om de beste te blijven, door steeds sneller innovaties te realiseren. Ik vertelde dat CEO’s er klaar voor zijn – nu meer dan ooit – om te luisteren naar digitale denkers als jij. Zij nodigen af en toe al experts uit voor meetings, ter inspiratie en om ze te informeren over de laatste digitale ontwikkelingen. Dus waarom niet op structurele basis, met gebruik van de meest getalenteerde digitale denkers die al in het bedrijf werken? Een netwerk van digitale denkers die verspreid zijn over alle niveaus en sectoren van het bedrijf, verkeert in een veel betere positie om dienst te doen als een continue bron van verandering dan een groep externe sprekers. De digitale denkers in de organisatie zullen dan veel meer (en ook een veel duurzamere) impact hebben – precies de impact die nodig is om 10X improvements van de grond te krijgen.

Het senior management staat er open voor, er kan concrete actie worden ondernomen en er zijn commerciële motieven om de kracht van de generatie Y en alle andere digitale denkers te gebruiken, om bedrijven toekomstklaar te maken. Alle ingrediënten zijn er dus – hier en nu. Met die combinatie van factoren kan het lukken. Bedrijven en professionals die niet bereid zijn om zich te bevrijden van oude patronen zullen snel in aantal afnemen. Het is niet meer dan een kwestie van tijd.

Het idee van een tweerichtingsmentorschap past bij de niet-hiërarchische instelling van de generatie Y, terwijl tegelijkertijd wordt erkend dat senior managers belangrijke ervaring hebben waar professionals uit de generatie Y van kunnen en moeten profiteren. In het idee wordt de kracht van nieuwe, frisse ideeën onderkend, ongeacht waar ze vandaan komen, én is gewaarborgd dat het idee op de juiste momenten wordt afgestemd met de juiste mensen en met de bestaande activiteiten. Het is de optimale combinatie van volwassen ervaring en jeugdige frisheid die grote dingen kan laten gebeuren. De bedrijfscultuur zal er wel bij varen. Het zal makkelijker zijn voor het bedrijf om jong talent aan te trekken en te behouden en klanten en consumenten blijven de laatste en beste producten en diensten krijgen van een onderneming die ze al kennen en die ze vertrouwen.

Door: Joris Merks-Benjaminsen, auteur van Digitale denkers aan het werk

Cover-Digitale_denkers_aan_het_werkHet boek: Digitale denkers aan het werk
Digitale denkers aan het werk is een boek voor jonge professionals van generatie Y, grofweg geboren tussen 1980 en 2000. Deze ‘millennials’ hebben andere werkwijzen dan vorige generaties, zijn wars van kantoorpolitieke spelletjes en kennen geen wereld zonder internet. Joris Merks-Benjaminsen toont hoe zij hun kennis en mentaliteit kunnen inzetten voor de organisaties waar zij werken, maar ook voor hun persoonlijke doelen en idealen. Daarnaast legt het boek uit hoe millennials hun eigen rol binnen het bedrijf kunnen vormgeven. Het boek is ook voor alle managers, leidinggevenden en CEO’s die millennials in dienst hebben en willen houden.

Reageer op dit artikel