artikel

Niet verder vertellen: bedrijfsgeheimen

Organisatie

Het recept van Coca-Cola, het deeg van KFC, een baanbrekende technologie of unieke klantendatabase: als je kroonjuwelen openbaar worden, smelt je concurrentievoordeel als sneeuw voor de zon. Uit onderzoek naar 400 rechtszaken (VS) rond het lekken van fabricagegeheimen blijkt dat de boosdoener in 85% van de gevallen een handelspartner of eigen medewerker is.

Niet verder vertellen: bedrijfsgeheimen

Toenemende dreiging
Medewerkers moeten intellectueel eigendom bewaken maar worden tegelijkertijd aangemoedigd om met meer supply chain-partners samen te werken om de productkwaliteit te vergroten. Soms krijgen ze opdrachten die het risico op het uitlekken van bedrijfsgeheimen vergroten. Kijk naar Apple, waar medewerkers niet met prototypes van de campus af mogen maar ook worden aangemoedigd om ze onder real world-omstandigheden te testen. En: het is oppassen geblazen om een product te pitchen zonder cruciale details weg te geven.

Geen silver bullet
Honderd procent bescherming bestaat niet. Je komt er niet met anticoncurrentiebedingen of andere regels, software, en strenge sancties. Het gaat erom een cultuur te creëren die iedereen van de noodzaak tot strikte geheimhouding doordringt. Communicatie is de sleutel. Managers moeten het onderwerp geheimhouding vaak en luid en duidelijk aan de orde stellen en medewerkers informeren over de trade secret protection procedures (TSPP’s).

De communicatie moet worden gekoppeld aan duidelijk incentives voor wie handelt overeenkomstig het beleid, net als dat andere beleidsissues worden gekoppeld aan beloningen en reprimandes. Blijven communiceren over maatregelen die genomen zijn tegen overtreders is van groot belang om je mensen te laten zien dat het de onderneming ernst is om inside informatie binnenshuis te houden. Het geeft medewerkers ook een goed handvat om collega’s of buitenstaanders te melden die hen onder druk zetten om intellectueel eigendom vrij te geven.

Juridisch voordeel
Goede communicatie heeft ook juridische pluspunten. Als het tot een rechtszaak komt, zal de rechter om bewijs vragen dat de naar buiten gekomen info daadwerkelijk vertrouwelijk was. Hoe beter je als onderneming kunt laten zien dat je TSPP’s niet alleen worden gedocumenteerd maar dat iedereen van de organisatie er tot op het bot van doordrongen is, hoe beter je kunt aantonen dat je bedrijfsgeheimen geacht werden binnenshuis te blijven.

Bron: Business Horizons

Door: Eduard Kerkman – redacteur Management Executive

Lees ook:

Reageer op dit artikel