artikel

Zelfsturende organisaties en dienende leiders: toekomst of onzin?

Organisatie

Het besef begint langzamerhand begint door te dringen dat de ouderwetse aansturing van een bedrijf zijn langste tijd heeft gehad. De komende jaren wordt een omslag gemaakt van sturing naar zelfsturing, met leiders die loslaten en het laten gebeuren. Sterker nog, er zijn al bedrijven die zeer succesvol zijn met het vernieuwen van de organisatie.

Zelfsturende organisaties en dienende leiders: toekomst of onzin?

Wie het boek Semco style heeft gelezen, weet dat Ricardo Semler een manier heeft gevonden om een traditioneel hiërarchisch bedrijf te veranderen in een organisatie die toekomstproof is. Zijn aanpak zorgt ervoor dat er amper ziekteverzuim is en dat personeel voor de hekken staat om er te gaan werken. De aanpak: zelfsturing, vrijheid en kernwaarden.

In Nederland hebben we ook organisaties die de focus leggen op het grootste goed van een bedrijf:  het personeel. De meest bekende is Buurtzorg Nederland. Zij hebben gekeken hoe ze de service konden verbeteren en kwamen tot de conclusie dat het personeel teveel tijd kwijt was aan het invullen van administratie. Buurtzorg tackelde dit door de administratie weg te halen en zich te focussen op de klant die zorg nodig heeft. Gevolg: minder ziekteverzuim, een gigantische kostenreductie en tevreden personeel.

Maar er zijn meer bedrijven die het begrepen hebben. Neem Coolblue, een internetbedrijf met focus op de verkoop van elektronische apparaten. De reclames zijn vast bekend en de scepsis van “ja dat zal in de praktijk wel niet zo werken” kan allang de prullebak in. Er komen zelfs “klachten” van klanten dat ze het zo “irritant” vinden dat medewerkers van Coolblue goede service verlenen. Wat Coolblue doet? Medewerkers krijgen de ruimte om de klant de aandacht te geven die hij verdient. Dus is ook bij Coolblue het ziekteverzuim laag en heeft het personeel plezier in het werk. En dat merkt de klant!

In het buitenland is Zappos een grote speler die werkt vanuit kernwaarden om medewerkers te sturen. Zappos had in 2005 90 medewerkers en is nu doorgegroeid naar 1000 medewerkers en nog steeds succesvol! De reden: de ongelofelijke klantgerichtheid op de bestaande klant. Dit doen ze door de interne klant (medewerker) goed te scholen en te ontzorgen.

Wat bij  Zappos en de andere 3 genoemde bedrijven terugkomt: de lijnen  zijn kort en er wordt aandacht besteed aan de interne klant, de medewerker. Management is weinig of niet meer aanwezig en leiders zijn coaches, inspirators die medewerkers ontzorgen. Daardoor ligt de focus op de klant en zet het personeel een stap extra.

Voor andere organiasaties die bij willen blijven, betekent dit dat HR zich moet focussen op het talent van de medewerker en dat er meer aandacht komt voor persoonlijke ontwikkeling. Door tijdsdruk, targets, strenge regels en procedures zoveel mogelijk te reduceren en kernwaarden, coaching en nieuw leiderschap in te voeren zullen medewerkers kunnen blijven groeien. Zelfsturende organisaties met dienende leiders zijn daarom de toekomst.

Door: Geale Simon Postma

Reageer op dit artikel