artikel

Negen factoren die de performance aansturen

Organisatie

Organisatiegezondheid is het vermogen om – sneller dan concurrenten – te komen tot afstemming, executie en vernieuwing op strategische, organisatie- en operationele niveaus, om daarmee uitzonderlijke performance in de tijd te behouden. Onderzoek van McKinsey & Company heeft negen factoren geïdentificeerd die de organisatiegezondheid bepalen

Negen factoren die de performance aansturen
 1. Richting
  Wat: Praten over zowel doel/richting als performance.
  Hoe: Het communiceren van een duidelijk gevoel over ‘waar de organisatie naartoe gaat en hoe zij daar gaat komen’, met betekenis voor alle werknemers.
 2. Leiderschap
  Wat: Anderen tot actie inspireren.
  Hoe: Effectieve leiderschapsstijlen gebruiken om acties van mensen in de organisatie zo te vormen dat ze een hoge performance aansturen.
 3. Cultuur en klimaat
  Wat: Cultiveren van gedeelde overtuigingen en kwaliteit van interacties binnen en tussen organisatie-eenheden.
  Hoe: Kweken van een duidelijke, consistente reeks waarden en werknormen die effectief gedrag op de werkplek bevorderen.
 4. Accountability
  Wat: Iedereen de mogelijkheid bieden te handelen als eigenaar.
  Hoe: Waarborgen dat individuen begrijpen wat van hen wordt verwacht, voldoende autoriteit hebben en verantwoordelijkheid nemen om resultaten te leveren.
 5. Coördinatie en controle
  Wat: Beoordelen van organisatieperformance en risico, en inspelen op problemen en kansen die zich voordoen.
  Hoe: Door het consistent meten en managen van de business en risico’s, en in actie komen om problemen die ontstaan aan te pakken.
 6. Capaciteiten
  Wat: Netwerken voor talent – of de waarde verliezen.
  Hoe: Zorgen dat institutionele vaardigheden en talent aanwezig zijn om de strategie uit te voeren en concurrentievoordeel te creëren.
 7. Motivatie
  Wat: Het enthousiasme ontwikkelen waardoor werknemers zich extra inspannen om resultaten te boeken.
  Hoe: Loyaliteit en enthousiasme ontwikkelen bij werknemers, en mensen inspireren zich buitengewoon in te spannen om op hun allerbest te presteren.
 8. Externe oriëntatie
  Wat: Zich bezighouden met klanten, leveranciers, partners en andere externe stakeholders om waarde aan te sturen.
  Hoe: In contact staan met belangrijke externe stakeholders (klanten, leveranciers, partners en anderen) om nu en in de toekomst effectiever waarde te creëren en te leveren.
 9. Innovatie en leren
  Wat: Waarborgen van de kwaliteit en stroom van nieuwe ideeën en het vermogen van de organisatie zich waar nodig aan te passen en te vormen.
  Hoe: Nieuwe ideeën stimuleren en doorvoeren, inclusief alles van radicale innovatie tot stapsgewijze verbetering, zodat de organisatie zich effectief kan ontwikkelen en groeien in de tijd.

Meer over de bedrijfsperformance lees je op Management Executive.

Bron: McKinsey & Company

Door: Alice Breeden, Helena Karlinder-Östlundh, Colin Price en Sharon Toye

Reageer op dit artikel