artikel

Wees lief voor je R&D’ers

Organisatie

Als je je creatieve talenten in de watten legt, krijg je daarvoor meer, effectievere en waardevollere innovaties terug.

Wees lief voor je R&D’ers

Innovaties zijn het levenselixer van grote bedrijven, en een centrale rol daarin spelen getalenteerde en creatieve R&D-mensen. Onderzoek laat zien: bedrijven die het R&D’ers naar de zin maken, hebben een betere innovatie-output.

Medewerkerbehandeling
De onderzoekers (van onder andere de universiteiten van Hongkong, Monash en Deakin) begonnen hun analyse met de KLD Socrates-database, die beursgenoteerde ondernemingen waardeert op grond van hoe goed zij hun medewerkers behandelen. De brede range aan metriek in deze database komt onder andere uit bedrijfsrapportages, overheidsdocumenten, van waakhondgroeperingen, mediaverslagen en directe communicatie met representanten van die bedrijven.

Wie goed doet, goed ontmoet
Als criterium voor de innovatieprestaties van de onderzochte bedrijven is naar patenten gekeken, zoals bij economen gebruikelijk: het aantal patenten en de waarde ervan (gemeten aan de aandeelkoers drie dagen na verlening). De technologische en economische betekenis werd ook gemeten aan de hand van een citatie-index.

Feit: bedrijven die hun R&D-medewerkers goed behandelen, registreren meer patenten. Die patenten worden bovendien hoger gewaardeerd door aandeelhouders en vaker geciteerd in patentarchieven. Een dubbelcheck bij Fortune’s lijst van de 100 Best Companies to Work For – ook een aanwijzing voor uitstekende medewerkerbehandeling – geeft hetzelfde beeld: de innovatie-output van deze werkgevers is eveneens omvangrijker en waardevoller.

Wat heet lief
Creatieve ego’s pamperen en momenten van inspiratie aanwakkeren: ga er maar eens aan staan. Geld alleen volstaat niet, er is subtieler personeelsmanagement voor nodig om slimme R&D-denkers zich thuis te laten voelen in je organisatie. Wat helpt is R&D’ers een luidere stem geven in de corporate besluitvorming, en ze zo motiveren om actiever en creatiever deel te nemen aan het innovatieproces. Denk ook aan flexibele werkuren en familiebeleid, aan aantrekkelijke voorwaarden voor zorgverzekering en pensioen, en een leuke, bevredigende, afwisselende werkplek in het algemeen. Maar dan heb je ook wat, dus.

Bron: Journal of Corporate Finance

Bron: Yvonne Halink

Reageer op dit artikel