artikel

Meerwaarde voor werknemers, gemak voor u

Organisatie

Werkgevers kunnen hun medewerkers nu eenvoudig en budgetvriendelijk helpen een extra pensioenpotje op te bouwen.

Meerwaarde voor werknemers, gemak voor u

Voor veel werknemers valt het pensioen nu lager uit dan vroeger. Dat komt onder meer door de vele veranderingen in het pensioenlandschap van de afgelopen jaren. De verantwoordelijkheid voor het opbouwen van een goed pensioen verschuift steeds meer naar het individu. Dat besef leeft echter nog niet bij iedereen! Hier ligt een grote rol voor de werkgevers. Zij kunnen hun medewerkers helpen om een extra pensioenpotje op te bouwen en dat hoeft werkgevers niets extra’s te kosten, zegt Ronald Sminia van NN Investment Partners.

Pensioen is niet per se een onderwerp waar veel mensen enthousiast van worden, toch?
Toegegeven, alle clichés kloppen: pensioen is voor velen ver weg en ingewikkeld. En bovendien verandert er enorm veel. De pensioenleeftijd die omhoog gaat, verlaging van het opbouwpercentage, een eventuele overgang van DB (zeker weten wat je later krijgt) naar DC pensioen (weten wat je inlegt): wat betekent dit allemaal voor mij?

Juist daarom is het ontzettend belangrijk om er even tijd aan te besteden. Want mensen schrikken soms echt als ze hun overzichten er bij pakken: ze realiseren zich dan vaak dat ze minder kijgen dan ze hadden verwacht en soms is het dan ook te laat om er nog iets wezenlijks aan te doen.

Hoe kunnen werkgevers hun mensen daarmee helpen?
Wij zien dat steeds meer werkgevers zich inzetten om hun medewerkers bewust te maken van het feit dát er veel is veranderd. En van de mogelijheid om iets extra’s op te bouwen. Dat geeft medewerkers inzicht maar vooral ook rust. Veel bedrijven willen werknemers daarnaast ook compenseren voor de eventuele versoberingen in de pensioenregelingen die zijn doorgevoerd. Een overgang van een gegarandeerd pensioen (DB) naar een beschikbare premie-regeling (DC) is bijvoorbeeld voor veel werkgevers aanleiding om actie te ondernemen en hun medewerkers te faciliteren iets extra’s op te bouwen.

De meerwaarde van een beter pensioen voor werknemers spreekt voor zich. Wat is dan de meerwaarde voor werkgevers?
Een werkgever met aandacht voor de toekomst van de medewerkers is een aantrekkelijkere werkgever met beter gemotiveerde mensen. Dat zijn althans de ervaringen van bedrijven die hun medewerkers daarin faciliteren. Pensioen is ingewikkeld en er wordt vaak weinig over gesproken binnen een onderneming. Maar het is en blijft een heel belangrijke bouwsteen van de arbeidsvoorwaarden, zeker in deze tijd.  Werkgevers kunnen hun medewerkers dus iets extra’s bieden, wat later van grote waarde kan zijn.

Kunnen werkgevers ook op een budgetvriendelijke manier helpen? 
Het extra stapje dat werkgevers kunnen nemen hoeft geen kosten met zich mee te brengen.  Mensen bewust maken van het belang van aanvullend pensioen en hen daarvoor een goede oplossing bieden kan zeker ook al waardevol zijn. Zelfs als de financiële middelen beperkt zijn, kan je dus als bedrijf gehoor geven aan de zorgplicht die veel werkgevers naar hun werknemers ervaren.

Daarnaast zijn bedrijven momenteel geregeld bezig met de beheersing van pensioenkosten op de lange termijn. Bijvoorbeeld met een overgang van DB naar DC. Dat betekent geregeld dat er jaarlijks een bedrag beschikbaar komt om pensioen te repareren.

Kan dit ook op een gemakkelijke manier? Want pensioen is vaak ingewikkeld.
Wij zien een sterk toenemende vraag naar mogelijkheden om aanvullend pensioen op te bouwen. Wij bieden hiervoor sinds ruim twee jaar een beleggingsoplossing en hebben inmiddels al bijna honderd werkgevers als klant.

Wij denken dat de aantrekkingskracht van onze oplossing onder andere zit in het gemak dat wij bieden. Op basis van de specifieke voorkeuren van werkgevers kunnen wij hen namelijk heel veel werk uit handen nemen: van voorlichting tot de implementatie. Daarnaast is de flexibiliteit belangrijk. Daarom kan je bij ons zowel individueel als collectief aanmelden en/of maandelijks storten. Wij bieden een fiscaalvriendelijke variant voor de hogere salarisschalen of een variant zonder beperkingen voor iedereen. En last but not least is ook de financiële bijdrage geheel flexibel.

Auteur Ronald Sminia is verantwoordelijk voor het beleggingsplatform FitVermogen van NN Investment Partners. Daaronder valt ook de oplossing FitVoorLater voor aanvullend pensioen.

Reageer op dit artikel