artikel

De acht horden van transitie

Organisatie

Om een transitie te laten slagen, moeten altijd horden overwonnen worden voordat het een succes is.

De acht horden van transitie
Transitie gaat niet zonder slag of stoot.

De acht grootste horden zetten we voor je op een rij:

 1. Richting bepalen en focus behouden
  De ondernemer moet  bij de transitie duidelijk zijn over zijn doelen, de situatie realistisch bekijken, en een duidelijke richting communiceren (doelconsument, aanbod, waardeproposities, businessmodel, kernmijlpalen) om de organisatie gefocust te houden op de juiste doelstellingen.
 2. Producten/diensten positioneren in een uitgebreide markt
  Klantrelaties en distributiekanalen moeten worden ontwikkeld en het product/dienstaanboduitgebreid, verfijnd en geherpositioneerd om in behoeften van een bredere markt te voorzien.
 3. Klant/marktresponsiviteit behouden
  In de begindagen van de transitie gaat de besluitvorming snel en worden klantproblemen vlot opgelost. Bij groei vertragen functionele specialisaties en organisatielagen het proces. Nieuwe processen moeten worden ontwikkeld en geïmplementeerd om responsiviteit te behouden.
 4. Een organisatie en managementteam opbouwen
  De ontwikkeling van het MT is cruciaal. De benodigde vaardigheden en organisatie-eisen veranderen aanzienlijk als het bedrijf groeit en dit vereist zorgvuldige planning en flexibiliteit, om afstemming op strategie en businesseisen te waarborgen.
 5. Effectieve processen en infrastructuren ontwikkelen
  Effectieve besluitvormingsprocessen, efficiënte operationele en managementprocessen en nieuwe systemen en infrastructuren zijn essentieel om de organisatie- en marktgroei te ondersteunen, waarde te leveren aan klanten en de organisatie aan te passen aan de veranderende omgeving.
 6. Financiële capaciteiten opbouwen
  Dit draait niet alleen om geld verdienen. Investeerders zijn ook geïnteresseerd in efficiënt resourcesgebruik, effectieve controlemechanismen, efficiënt management van werkkapitaal, betrouwbare financiële voorspellingen en duidelijke, effectieve stakeholdercommunicatie.
 7. De juiste cultuur ontwikkelen
  Oprichters kunnen een cultuur creëren en vormen, met waarden, normen en overtuigingen die de bedrijfsdoelen en -strategie ondersteunen. Laten ze dit na, dan kan ongemerkt een disfunctionele cultuur ontstaan die de ondergang van het bedrijf inluidt, waardoor de transitie niet slaagt.
 8. Risico’s en kwetsbaarheden managen
  Snel groeiende bedrijven die op één paard wedden, zijn vooral kwetsbaar voor risicobronnen, zoals snelle groei; een smalle inkomstenbasis; onervaren werknemers; vertrek van cruciale werknemers; inadequate infrastructuren, informatie- en managementsystemen; en een hang naar ondernemingsrisico’s nemen.

Bron: Management Executive

Reageer op dit artikel