artikel

Werkgevers: laat medewerkers thuis met rust

Organisatie

Minder dan de helft van de Britse organisaties helpt medewerkers thuis voldoende afstand te nemen van hun werk.

Werkgevers: laat medewerkers thuis met rust

Dat is de conclusie van een onderzoek, uitgevoerd door dr. Almuth McDowall (Birkbeck, University of London) en professor Gail Kinman (University of Bedfordshire), die hun bevindingen op 6 januari jl. voorlegden aan de deelnemers van het jaarcongres van The British Psychological Society, sectie Occupational Psychology.

Vanaf 1 januari van dit jaar hebben Franse werknemers formeel het recht om elk contact met het werk en de werkgever buiten kantooruren te weigeren. De betreffende wetgeving heeft tot doel de Franse arbeiders te beschermen tegen te hoge werkdruk en een gezonde balans tussen werk en privé mogelijk te maken.

Werkgevers hebben geen beleid

Kinman vroeg zich af wat Britse werkgevers eigenlijk deden om onnodige burn-outs enzovoort te voorkomen. Weinig, zo blijkt. Minder dan 50% van de onderzochte organisaties geeft medewerkers überhaupt enig advies over hoe de knoppen om te zetten, na vijven en in het weekend. Bij meer dan de helft ontbrak elke vorm van formeel beleid gericht op het helpen van medewerkers om een gezonde werk-privébalans te onderhouden. Wel bleek het besef algemeen dat nieuwe communicatiemiddelen, naast het vergroten van de productiviteit en bereikbaarheid, ook nadelige gevolgen konden hebben voor de gebruikers, zoals verhoogde stress.

Werkgevers schieten tekort bij transitie

De conclusie lijkt gewettigd, aldus de onderzoekers, dat werkgevers tekortschieten bij het ondersteunen van werknemers in deze transitie van de ouderwetse 9-tot-5-baan naar – in theorie – 24/7-betrokkenheid en bereikbaarheid vanuit het werk. Te veel (Britse) werknemers hebben dezer dagen het idee dat zij eigenlijk nooit onbereikbaar mogen zijn. En die druk werkt uiteindelijk weer negatief uit op de prestaties van die werknemers: ‘It’s time to take a more proactive approach to helping employees and organisations become more “e-resilient” and to manage technology in a more healthy and sustainable way.’

Meer informatie over het onderzoek vind je hier: >>>

Bron: Management Executive

Reageer op dit artikel