artikel

Mensen met macht presteren slecht in teams

Persoonlijke groei

Machtige mensen presteren het best als ze alleen werken. Of aan taken waarvoor weinig coördinatie met anderen nodig is.

Mensen met macht presteren slecht in teams

Machtige mensen presteren het best als ze alleen werken. Of aan taken waarvoor weinig coördinatie met anderen nodig is.

Mensen met machtige – hoge – posities hebben vaak te veel zelfvertrouwen. Ze depreciëren bijdragen van anderen, nemen de credits voor andermans ideeën, en interrumperen anderen. Dat wisten we al uit eerder onderzoek.

Geen goede eigenschappen voor samenwerking. Onderzoekers van de University of California wilden meer inzicht opdoen in de effecten van macht op groepsdynamieken. Daartoe voerden ze een aantal experimenten uit.

Leider beoordeelt prestaties van ondergeschikte
In één experiment werkten de deelnemers in groepjes van twee aan het bouwen van torens van tandenstokers en stukken marshmallow. Daarvan werd steeds één persoon tot leider benoemd. Die moest de prestaties van de ander – de ondergeschikte –beoordelen en na afloop zijn beloning vaststellen.

Daarna werden er groepen van drie mensen gevormd: high-power trio’s met alleen leiders (bij de torenbouwtaak), low-power groepjes met alleen ondergeschikten en gemengde groepjes (als controlegroepen). Deze trio’s moesten een project(je) uitvoeren.

Groepen met high-power individuen zijn minder creatief en gefocust
Een onafhankelijke jury bekeek de video-opnames hiervan. De jury beoordeelde elke groep op creativiteit, conflict, taakfocus, informatiedeling en positieve interacties. Resultaat: de groepen die bestonden uit high-power individuen waren minder creatief en gefocust.

Ze deelden minder info en hadden minder positieve interacties dan de low-power groepen en de controlegroepen. Vervolgexperimenten met echte executives en ondergeschikten (dus geen laboratoriumposities) leverden dezelfde resultaten op…

‘Als de machtigere individuen in hun eentje werkten, of aan taken waarvoor minder coördinatie met anderen nodig was, presteerden ze beter dan alle anderen. Maar als ze samenwerkten aan taken die meer coördinatie met anderen vergden, presteerden diezelfde machtige individuen slechter dan anderen’, schrijven de onderzoekers.

Hebben groepen met machtige mensen baat bij formele structuren?
Zij brengen te berde dat groepen waarin machtige mensen zitten, misschien baat hebben bij formele structuren. Zoals een agenda waarop precies staat aangegeven op welke momenten informatie moet worden gedeeld en alle teamleden kans krijgen om hun mening te geven.

Bron: Journal of Personality and Social Psychology, februari 2016

Reageer op dit artikel