artikel

Veranderen is geen ‘kunde’ meer

Persoonlijke groei

Veranderen is geen ‘kunde’ meer. Dat stelt Iselien Nabben, senior adviseur bij denktank Kennisland. Zij is onder meer nauw betrokken bij het programma Leiderschap in Cultuur.

Veranderen is geen ‘kunde’ meer

LinC is ontstaan vanuit een samenwerking tussen het ministerie van OCW en Kennisland, Universiteit Utrecht, de Utrechtse Hogeschool voor de Kunsten en Coaching in Cultuur. Nabben: ‘Kunstenaars hebben de laatste jaren nogal eens te horen gekregen dat zij het contact met de samenleving verloren zijn, en daar wil dit programma iets aan doen – los van de vraag of die kritiek terecht is of niet.’ In het programma werken de deelnemers verspreid over veertien maanden in acht labs van twee à drie dagen samen aan vernieuwende projecten om nieuwe oplossingsrichtingen te ontwerpen voor taaie vraagstukken en om nieuwe verbindingen te leggen tussen cultuur en samenleving. ‘Er komen buitengewoon interessante dingen uit voort. Geen oplossingen, maar wel doorbraken’, zegt Nabben.

Sociale innovatie
LinC sluit naadloos aan op de nieuwe benadering van veranderen. Veranderkunde is geen ‘kunde’ meer, zegt Nabben, ‘maar het creëren van nieuwe spelregels of van een nieuw spel’. Een term als ‘sociale innovatie’ beschrijft veel beter wat er werkelijk gebeurt bij verandering en vernieuwing. Verandering laat zich namelijk niet zo gemakkelijk in een hokje plaatsen. Nabben: ‘Je hoeft niet altijd programma’s of projecten in te richten. Innovatie blijkt vaak juist plaats te vinden in “tussenruimtes”: tussen organisaties, tussen stad en onderwijs, tussen gewone en minder gewone mensen, tussen cultuur en samenleving. Niet in organisaties zelf.’ Sociale innovatie dus.

En daarbij mogen de beroepsveranderaars – adviseurs – zich wel wat bescheidener opstellen van haar: ‘Een deel van onze beroepsgroep is behoorlijk pretentieus. Ze vinden altijd zo veel, ze hebben altijd een opvatting over wat goed is en wat niet deugt, wat nieuw is en wat oud, wie het wel snapt en wie niet. Zelf ben ik meer en meer gaan relativeren wat je kunt zeggen over wat waar is en wat niet. Je kunt wel handelen, maar dat lijkt in mijn geval vooral op ploeteren. Ik zie altijd andere een andere invalshoek of een andere mogelijkheid.’

Iselien Nabben was een van de sprekers op het Jaarcongres Mens & Organisatie 2016 (donderdag 23 juni 2016, NBC Congrescentrum Nieuwegein). Thema: De impact van veranderen.

Reageer op dit artikel