artikel

5 tips voor millennials en 5 tips voor hun managers

Persoonlijke groei

Millennials zijn grofweg geboren tussen 1980 en 2000 en hebben een andere manier van werken ten opzichte van vorige generaties. Ze zijn veelal IT-vaardiger, hebben meer inzicht in de digitale wereld en willen hun doelen en idealen ook op het werk verwezenlijken. Maar zij moeten op de werkvloer wel samenwerken met oudere collega’s en andere werkwijzen. Hieronder 5 tips voor millennials om zich staande te houden op de werkvloer en 5 tips voor de managers van millennials om hun waardevolle inzichten en bijdragen niet verloren te laten gaan.

5 tips voor millennials en 5 tips voor hun managers

5 tips voor millennials:

  1. Realiseer je dat een niet-hiërarchische mindset als onbeheersbaar kan worden beschouwd. Geef mensen het gevoel dat ze een zekere mate van controle over je hebben door verbinding met ze te maken, duidelijk te maken dat je naar ze luistert en te laten zien hoe jouw ideeën samenhangen met die van hen. Laat mensen expliciet zien hoe je hun ideeën hebt ingebed in jouw plannen. Bouw een relatie op met je manager die jullie beiden helpt om je verantwoordelijkheden vorm te geven.
  2. Lardeer je communicatie niet met buzzwoorden of technologische terminologie. Verplaats jezelf in degenen die minder thuis zijn in de digitale wereld dan jij en help ze te zien wat jij ziet. Test het op de mensen van de oudste generatie.
  3. Wees je ervan bewust dat niet iedereen dol is op grote ideeën en verandering. Zet tegenover je grote inspirerende ideeën kleine en haalbare kortetermijnstappen, voor een goed evenwicht. Neem mensen geduldig stap voor stap mee in jouw manier van denken terwijl je ingaat op hun eventuele tegenwerpingen.
  4. Pas op dat je niet het gevoel creëert dat je de leiding van het bedrijf ondermijnt door verandering binnen de onderneming op gang te brengen. Wees tegenover senior collega’s transparant over wie je wilt winnen voor je ideeën en waarom. Laat zien hoe jouw ideeën bijdragen aan de strategie van je superieuren, en help het bedrijf om te profiteren van jouw ideeën en invloed.
  5. Ga niet vanaf dag één rennen en op andermans tenen staan. Gebruik de eerste weken om verbinding te maken met mensen en om de juiste achtergrondinformatie te verkrijgen. Ga pas rennen als je alles duidelijk op een rijtje hebt.

5 tips voor managers van millennials:

  1. Sta open voor nieuwe manieren van werken. Millennials hechten minder waarde aan een aantal zaken die voor oudere generaties vanzelfsprekend zijn. Een vaste werkweek, een vast kantoor of bureau, imponeren met informatie, vaste vergadermomenten, ontzag voor autoriteit en hiërarchie, je privéleven opgeven en het spel van kantoorpolitiek meespelen. Dat is allemaal geen ondermijning van het gezag, maar puur een andere instelling en filosofie op werken. Misschien is een andere houding wel een verbetering.
  2. Breng millennials in de gelegenheid om het bedrijf te adviseren over strategische zaken als innovatie. Het duurt in traditionele organisaties lang voordat je promoveert naar een functie die inspraak en toegang tot relevante informatie geeft. Maar als je als onderneming toekomstproof wilt ondernemen, heb je de kennis en inzichten van je generatie-Y-medewerkers keihard nodig. Ze hoeven niet gelijk naar senior functies te promoveren, maar creëer een adviesraad van jonge digitale denkers en doe je voordeel met hun input.
  3. Maak het bedrijf flexibel en toekomstgericht. Veranderingen en ontwikkelingen gaan op dit moment sneller en zijn ingrijpender dan ooit. Een onderneming heeft alleen kans van slagen op de lange termijn als het in staat is om de kansen te benutten en valkuilen te vermijden. Wees geen Nokia, wees geen Kodak, wees niet het slachtoffer van startups als Uber en Airbnb. Maak zelf gebruik van de technologische, demografische en sociologische ontwikkelingen en speel nu in op de markt van morgen. En gebruik de kennis die er binnen het bedrijf is om op de toekomst voorbereid te zijn.
  4. Waardeer de mening en inbreng van de millennials. Het is voor de jonge professionals niet gemakkelijk om hun eigen idealen toe te passen en hun eigen werkwijzen te behouden bij een bedrijf dat enkel uitgaat van oude waarden en normen. Leden van generatie-Y hebben doelstellingen voor zichzelf, voor het bedrijf waar ze werken en voor de wereld om hen heen. Sta open voor hun visies en kijk of je hun persoonlijke doelstellingen aan de doelstellingen van het bedrijf kan linken. Zo voorkom je dat de digitale denkers op zoek gaan naar een andere baan, en er waardevolle kennis en potentie de organisatie verlaat.
  5. Ontwikkel jezelf tot millennial. Het is geenszins een strikte wetmatigheid dat jongere medewerkers meer of betere inzichten hebben in digitale ontwikkelingen. Het feit is dat internet er voor generatie-Y altijd al is geweest en zij de technologie eerder als vanzelfsprekend ervaren. Maar leeftijd is nooit een argument om iets niet te leren. Ga met millennials in gesprek, ontdek welke apps en toepassingen voor jou en het bedrijf een toegevoegde waarde kunnen hebben en maak je ze eigen. De beste oplossingen en innovaties vinden plaats als er een oprechte dialoog plaatsvindt tussen de verschillende stemmen.

Cover-Digitale_denkers_aan_het_werkDigitale denkers aan het werk
Millennials hebben unieke vaardigheden waar organisaties nog te weinig gebruik van weten te maken. Dit boek laat zien hoe millennials kunnen excelleren op de werkvloer die nog veelal door oudere generaties wordt gedomineerd.

Reageer op dit artikel