artikel

Generalist heeft betere loopbaanperspectieven dan specialist

Persoonlijke groei

Hoe breder je achtergrond en ervaring, hoe meer je waarschijnlijk gaat verdienen. In veel sectoren zitten organisaties niet te springen om one-trick pony’s. Specialisten zijn minder uniek en makkelijker vervangbaar.

Generalist heeft betere loopbaanperspectieven dan specialist

Jennifer Merluzzi (Tulane University) en Damon Phillips (Columbia Business School) onderzochten onder 400 afgestudeerde MBA-studenten die in investmentbanking gingen werken welke profielen de beste carrièremogelijkheden hadden. De studenten die zich volledig hadden gespecialiseerd in investmentbanking kregen minder baanaanbiedingen dan studenten met een bredere achtergrond en ervaring (in meerdere sectoren). Merluzzi: ‘De specialisten werden duidelijk afgestraft door de markt. Ze kregen niet alleen minder aanbiedingen om ergens te komen werken, ze kregen ook kleinere tekenbonussen. En in enkele gevallen verdienden de specialisten tot wel $48.000 minder dan hun generalistische collega’s.’

Te veel specialisten in de maak
Een van de verklaringen van de onderzoekers is dat businessschools sinds vijf à tien jaar bij hun studenten sterk benadrukken dat zij een consistent profiel moeten ontwikkelen, bijvoorbeeld als finance- of marketingspecialist. Daardoor loopt de arbeidsmarkt vol met mensen die erg op elkaar lijken. Specialisatie wordt een commodity en geeft je minder onderhandelingsmacht omdat je makkelijk vervangbaar bent door iemand met een identiek profiel. De kernwaarde van een MBA-diploma is vanuit organisaties bezien nog steeds dat mensen een brede bedrijfsopleiding krijgen – dus belonen ze juist die generalistische aspecten. Zoals een investmentbankmanager zei: ‘Iemand die veel dingen heeft gedaan is beter dan een one-trick pony die steeds maar hetzelfde blijft doen en niet profiteert van wat de MBA te bieden heeft.’

Het is volgens de onderzoekers mogelijk dat de gefocuste studenten – de specialisten dus – in hogere mate risicomijdend zijn, maar dat hebben ze verder niet onderzocht. Ze hebben verder geen verschillen qua persoonlijkheid, leeftijd, etniciteit en sekse gevonden tussen specialisten en generalisten. Wel blijken getrouwde vrouwen lagere tekenbonussen en minder baanaanbiedingen te krijgen dan getrouwde mannen.

Uiteraard is specialisatie in allerlei sectoren juist wel wenselijk, benadrukt Merluzzi. Voor een levensbedreigende chirurgische ingreep wil je een specialist die de operatie al honderd keer heeft gedaan. Voor een nieuw elektriciteitssysteem in je huis wil je een elektricien en geen klusjesman. Maar voor businessschools ligt dit dus anders. Overigens blijkt uit ander onderzoek  dat leiders vaker generalisten zijn. Zij kunnen makkelijker hun koers verleggen en meerdere gebieden managen. Generalisten zijn flexibeler.

Bron: Harvard Business Review

Door: Eduard Kerkman – redacteur Management Executive

Reageer op dit artikel