artikel

Helpt internationale ervaring je carrière vooruit?

Persoonlijke groei

Het kan geen kwaad voor je managementloopbaan om de nodige internationale ervaring op te doen, zeker binnen multinationals. Al valt daar ook wel weer wat op af te dingen.

Helpt internationale ervaring je carrière vooruit?

Ondernemingen sturen hun executives steeds vaker naar het buitenland, en de volkswijsheid luidt dat dat goed is voor hun carrière. Ze gaan sneller de corporate ladder op. Uit onderzoek blijkt echter dat dit slechts ten dele opgaat. Oké, buitenlandse kennis en ervaring opdoen geeft je carrière tot op een zeker punt een boost. Maar als je te veel tijd in het buitenland doorbrengt, vooral in landen die ver van het hoofdkantoor verwijderd zijn, kan het je weg naar de top vertragen. Dat komt doordat executives die in het buitenland werken, verstoken zijn van de face-to-face netwerkmogelijkheden op het hoofdkantoor die zo cruciaal zijn voor hun loopbaanontwikkeling.

Omgekeerde U-vorm
Dimitrios Georgakakis, Winfried Ruigrok (beiden Universität St. Gallen) en Tobias Dauth (HHL Leipzig Graduate School of Management) hielden een steekproef onder 163 CEO’s van grote beursgenoteerde ondernemingen met een hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland of Zwitserland. Ze analyseerden hun loopbaangeschiedenis en de tijd die het hun kostte om aan de top te komen, rekening houdend met zaken als de duur en breedte van hun buitenlandse aanstellingen, hun opleidingsniveau en nationaliteit, en de grootte van de onderneming en haar topmanagementteam.

Het carrièretraject van internationaal ervaren executives lijkt op een omgekeerde U-vorm. In de vroege fasen versnelt het opdoen van kennis over en ervaring met buitenlandse markten hun carrièretraject. Maar vanaf een bepaald punt staan aanstellingen in het buitenland ze juist in de weg. Volgens de onderzoekers komt dat doordat ze niet kunnen netwerken op de thuisbasis. Wie ver van het hoofdkantoor is, heeft minder of zelfs geen toegang tot de besluitvormingsprocessen, tot de informatiestroom en tot sociale contacten in het paleis van de koning. Daardoor lopen ze promoties mis en duurt het langer voordat ze in de boardroom terechtkomen.

Uit het oog…
Het onderzoek toont ook aan dat executives met aanstellingen in nabij gelegen landen sneller carrière maken dan executives die in ver weg gelegen landen werken. De reden is helder: het is dan makkelijker om verbonden te blijven met de belangrijke beslissers op het hoofdkantoor. Pragmatische carrièretijgers doen er dus goed aan om internationale aanstellingen te kiezen waarmee ze niet te ver van de thuisbasis verwijderd zijn, zichtbaar blijven of in elk geval makkelijk kunnen netwerken met executives op het hoofdkantoor. Blijf vooral ook in het buitenland werken, adviseren de onderzoekers, maar verwacht niet dat een hoog niveau van internationale mobiliteit noodzakelijkwijs leidt tot een snellere carrière. Wie snel de ladder op wil, moet internationale ervaring opdoen én sterke netwerkbanden houden met de belangrijkste beslissers op het hoofdkantoor.

Door: Eduard Kerkman – redacteur Management Executive

Reageer op dit artikel