artikel

Column Milos Labovic: Wees een goede dorpeling in Brussel

Persoonlijke groei

Als men het over Brussel heeft wordt er vaak met grote getallen gesmeten. Er werken 100.000 mensen aan Europese Zaken, de Commissie heeft 40.000 ambtenaren en er zouden 30.000 lobbyisten zijn. Maar de EU bubble is ten eerste en voornamelijk een dorp. Er is een dorp in Drenthe genaamd Gieten. De totale diameter van Gieten is 1,6 kilometer. De diameter van de EU Bubble (Van Schuman naar Troon) is 1,3 kilometer.

Column Milos Labovic: Wees een goede dorpeling in Brussel

In andere woorden, het machtcentrum van Europa is kleiner dan een van de kleinere dorpen van Nederland. Dit betekent dat als je een succesvole lobbyist wil zijn in Brussel dat je op de eerste plaats een goede dorpeling moet zijn.

Ken je mededorpelingen voordat je een probleem hebt
Een van de lastigste zaken om uit te leggen aan de buitenwereld is het belang van investeren in relaties voordat je er rendement uit haalt. Dat betekent dat je veel koffie moet drinken, lunches moet doen maar ook je Brusselse mededorpelingen helpt met hun problemen voordat je een beroep op hun kan doen. Stel dat je net nieuw bent in een dorp, en je laat een half jaar of een jaar je gezicht niet zien in het dorpscafé, in de kerk of tijdens de jaarlijkse kermis. Dan moet je natuurlijk niet verbaasd zijn als niemand jou wil helpen als jouw koeien in de sloot zijn beland. Je moet eerst andere mensen helpen met hun koeien, en een keer een drankje gedaan hebben in het lokale café voordat je kan verwachten dat me jou helpt met jouw sores

Geef zo nu en dan een straatfeest
In mijn boek EU Superlobby doe ik een pleidooi om politieke evenementen altijd te koppelen aan een inhoudelijk dossier. In deze blog doe ik het tegenovergestelde. Hoewel ik een broertje dood heb aan evenementen organiseren is het belangrijk om periodiek (denk twee keer per jaar) een feest, bijeenkomst of receptie te organiseren voor je meest belangrijke contacten. Het zijn de mensen die je het hele jaar door hebben gesteund en zonder wie je niks gedaan zou krijgen in Brussel. Op diezelfde manier worden er overal in Nederland straatfeesten georganiseerd om buren en dorpelingen nader tot elkaar te brengen. Het is een moment om de speciale band tussen elkaar te onderstrepen en dankbaarheid te tonen. Dus doe eens gek organiseer “een straatfeest” voor je netwerk in Brussel.

Doe eens iets wat niet in jou belang is
Om bij de Old Boys networks van Brussel te horen kan je niet contant alleen je eigen belang propogeren. Nergens is dat meer duidelijk als bij het voorstellen van wijzigingen op wetteksten of rapporten. Als je een mening hebt over elk artikel en elke zin ben je al snel de eikel van het dorp. Wat je beter kan doen, is focussen op een of twee issues die belangrijk zijn en de rest laten voor wat het is. Wat zelfs nog sterker is als je actief meedenkt aan het maken van goed beleid en voorstellen doet waar je niet direct een belang bij hebt. Ik heb de beste lobbyisten zelfs voorstellen zien doen die niet in hun belang zijn, maar het was hun meer waard om een goede dorpeling te zijn dan hun gelijk halen op punten die van verwaarloosbaar belang zijn.

Door: Milos Labovic, auteur van EU Superlobby – Winnen in Brussel

Reageer op dit artikel