artikel

De 5 fases van procesmanagement

Procesmanagement

Procesmanagement slaagt alleen als er voldoende betrokkenheid wordt gecreëerd en de nadruk niet alleen ligt op methoden en technieken.

Een procesmanager moet in de aanloopfase vijf fases doorlopen, te weten verkennen, verbinden, vergroten, versnellen en vieren of verwerken.
Verkennen houdt in dat de manager een stakeholderanalyse maakt waarin onderscheid wordt gemaakt tussen partijen op de politieke tribune, leverancierstribune, gebruikerstribune en maatschappelijke tribune.
Verbinden gaat om het contact maken met de stakeholders en hun drijfveren en belangen. Vervolgens moet de denkruimte worden vergroot. Alle mogelijke oplossingen worden gepresenteerd en de voor- en nadelen worden afgewogen. Dan breekt de fase van versnellen aan. De procesmanager moet de partijen wijzen op de consequenties van blijven praten en niets doen.
Tot slot mogen de resultaten worden gevierd. Wordt het gewenste resultaat niet behaald, dan moet een evaluatie plaatsvinden en moet kennisverrijking tussen partijen en binnen organisaties plaatsvinden.

Bron: ProfNews – InGovernment.

Boekentip: Management van processen. Identificeren, besturen, beheersen en vernieuwen.
Congres: 8e Jaarcongres Procesmanagement.

Reageer op dit artikel