artikel

33 zaken die managers het meeste tijd kosten

Procesmanagement

Er is te weinig vertrouwen in vakmensen, want het dominant managementparadigma is nog steeds: planning & control.

In veel organisaties worden professionals nog altijd traditioneel aangestuurd. Daar komen een hoop regels, procedures en voortgangsrapportages bij kijken en dat kan flink belemmerend werken. Een lijstje met de 33 grootste showstoppers voor managers. 
Er is te weinig vertrouwen in de vakmensen, want het dominant managementparadigma is nog steeds: planning & control met behulp van verticale regels en procedures. Dat zei prof. dr. ir. Mathieu Weggeman, hoogleraar organisatiekunde aan de TU/e, tijdens het congres Over Het Nieuwe Werken afgelopen december in Nieuwegein.

Management werkt vaak belemmerend
Tijdens het congres liet hij een flinke rij showstoppers zien, die voor managers flink belemmerend kunnen werken, omdat ze daarmee veel tijd kwijt zijn die ze dus niet aan hun vak kunnen besteden. Kijk en huiver…..

balanced scorecard (BSC)
werkvoorschriften en protocollen
tijdschrijfsystemen
aan- en afwezigheidsregistraties
vakantiekaarten
afdelingsbudgetten
begrotingsrealisatieoverzichten
groepsplannen
voortgangsrapportages
functioneringsgesprekken
reisaanvraagformulieren
reisdeclaratieprocedures
inkoopbonnen en verantwoordingsrichtlijnen
regels voor het bezoeken van congressen, symposia, studiebijeenkomsten
regelingen voor het ontvangen en begeleiden van bezoekers
richtlijnen voor het spreken met de pers
sleutelprocedures
tekenbevoegdheden
parkeer(plaats)regelingen
arbo-rapportages
salarissystemen met toepassingsaanwijzingen
normgetallen voor aantal boeken, kopieën, secretaressen, cateraars e.d. per f.t.e.
kerstkaart verzendingsprocedures
macro’s voor brieven, verslagen, rapporten, slides
taakomschrijvingen
meldingsprocedures voor van alles en nog wat
relatiemanagement-richtlijnen
kwaliteitsrichtlijnen en ISO 9000-circussen
lean & mean-gedoe
auditcommissies
externe visitaties en inspecties
milieueffectrapportages
‘Plan-Do-Check-Action’-cycli.

Leestip: Unboss.

Reageer op dit artikel