artikel

Verbeter de supply chain met Big Data

Procesmanagement

De snelle ontwikkelingen in ICT (Internet of Things, Big Data, cloud- en sensortechnologie) hebben geleid tot nieuwe benaderingen voor kostenreductie en efficiencyverhoging in de keten.

In de afgelopen decennia keken bedrijven met name naar procestechnologie, lean management en globalisatie als de belangrijkste mogelijkheden voor efficiencyverhoging en kostenreductie. Volgens de Boston Consulting Group leidden deze benaderingen tot steeds minder resultaat. Inmiddels toont de praktijk aan dat bedrijven in toenemende mate Big Data en geavanceerde analytics omarmen om de bedrijfsvoering in de keten te verbeteren. BSC ziet drie nieuwe mogelijkheden om met geavanceerde analytics in de supply chain de logistiek te optimaliseren.

1. Logistieke leverroutes nu zichtbaar
Moderne versies van de traditionele routing-software leiden de chauffeur niet alleen langs de meest kostenbesparende route, maar zijn ook uitgerust met geo-analytics en nieuwe visualiseringstools. Hierdoor worden de routes op het scherm veel beter zichtbaar en levendiger afgebeeld, inclusief verkeerssituaties.

2. Real-time reageren op plotselinge vraagveranderingen
De inaccurate schattingen van de verkoopafdeling over toekomstige ontwikkelingen van de vraag, zijn nu verleden tijd. Nieuwe dataminingtechnieken onderzoeken de data over klanten, leveranciers, prijzen en andere economische variabelen en koppelen ze aan entreprise resource planningsystemen (ERP). De gebruiker kan nu real-time reageren op onvoorziene vraagveranderingen.

3. Vereenvoudiging van distributienetwerken
Veel distributienetwerken in de maakindustrie zijn uitgegroeid tot onoverzichtelijke verzamelingen opslagplaatsen, fabrieken en logistieke hubs, verspreid over een groot (grensoverschrijdend) gebied. Met als gevolg steeds meer afstemmingsproblemen. Dankzij nieuwe analytics kunnen nu meer variabelen en scenario’s bestudeerd worden, waarvan de uitkomsten geïntegreerd kunnen worden in lokale businesssystemen.

Voorwaarden voor implementatie
Exploitatie van deze nieuwe technologische mogelijkheden vereist de volgende stappen:
– verzamel gedetailleerde data over de in de supply chain gebruikte grondstoffen, materialen, kapitaalgoederen en processen;
– creëer systemen met een maximale interne dataconsistentie;
– geef prioriteit aan organisatiebrede datatransparantie;
– investeer in ontwikkeling van werknemersvaardigheden om de kracht van Big Data te benutten in een specifieke strategische context.

Bron: bcgperspectives.com (vertaald en samengevat door Sigma)

Reageer op dit artikel