artikel

Alleen samenwerkende stakeholders kunnen grote veranderopgaven aan

Procesmanagement

Alleen door samenwerking tussen stakeholders uit alle delen van de keten kunnen uitdagende veranderopgaven als klimaatverandering, energietransitie of stedelijke concurrentiekracht tot een goed einde worden gebracht.

Dat betogen Pascal Lamberigts en Liesbeth Schipper, adviseurs bij Strategie en Management Consultants van Royal HaskoningDHV, in hun nieuwe boek Gedeeld eigenaarschap.

Het boek voorziet (programma)managers van handige tips en handvaten om deze samenwerking vorm te geven en tot een goed einde te brengen. Anno 2015 heeft de wereld meer dan ooit te maken met grote maatschappelijke en steeds complexere vraagstukken rondom thema’s als klimaatverandering, duurzaamheid en energiebeleid. In het kader van deze uiteenlopende uitdagingen worden grootschalige programma’s en verandertrajecten opgezet, waarbij vaak veel verschillende stakeholders betrokken zijn, zoals overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en burgers.
In het recent uitgebrachte managementboek, getiteld Gedeeld eigenaarschap, wordt ervoor gepleit om deze intensieve samenwerking meer gezamenlijk, bewust en professioneel vorm te geven. Samen werken aan gedeeld eigenaarschap is volgens de auteurs een vak.’

In Gedeeld eigenaarschap laten Lamberigts en Schipper zien hoe de vereiste samenwerking en het gevoel van gedeeld eigenaarschap voor de maatschappelijke veranderopgave op een professionele manier tot stand gebracht kan worden. Zo betogen zij dat het vroegtijdig en proactief bij elkaar brengen van de verschillende stakeholders en actoren, in gelijkwaardige verhouding tot elkaar, zal leiden tot beter op elkaar afgestemde strategische keuzes. Doordat de strategische keuzes in een vroeg stadium gezamenlijk worden bepaald, wordt de kans op daadwerkelijke realisatie van de verandering groter, maar wordt volgens de auteurs ook bijgedragen aan een meer duurzame leefomgeving. ‘Alleen zo ontstaat het gedeelde eigenaarschap om die keuzes ook met elkaar te kunnen en willen uitvoeren’, stelt Schipper. Lamberigts vertelt: ‘Dit boek laat zien dat samenwerken mensenwerk is, waarin telkens de balans wordt gezocht tussen het ordenen van processen en het verbinden van mensen. Het boek is bestemd voor iedereen die geboeid is door maatschappelijke veranderopgaven en daar op een professionele manier een bijdrage aan wil leveren.’
Meer lezen: Consultancy.nl.

Reageer op dit artikel