artikel

Recente eyeopeners

Procesmanagement

Pas gaf ik de workshop ‘Stuur op risico’ tijdens het

Pas gaf ik de workshop ‘Stuur op risico’ tijdens het 10e Jaarcongres Procesmanagement. Het leuke is dat je dan ook een aantal presentaties kunt bijwonen. Altijd goed om de geest scherp te houden en nieuwe inzichten op te doen. De volgende drie eyeopeners zijn me bijgebleven, omdat ze naadloos aansluiten op risicogestuurd werken in de praktijk.

‘Fouten maken mag, fouten melden moet’
Deze uitspraak van prof. Teun Hardjono, hoogleraar kwaliteitsmanagement, is van groot belang voor risicogestuurd werken. Hij vertelde over een organisatie waar het niet melden van een fout reden was voor ontslag, op staande voet. Dit sluit helemaal aan op het accentverschil van fouten uitsluiten (traditioneel risicomanagement) naar fouten vroegtijdig opmerken (risicogestuurd werken).

‘Grensoverschrijdende opgaven worden niet opgelost door grensvermijdende organisaties’
Pascal Lamberigts, directeur Strategie Royal Haskoning én auteur van Gedeeld Eigenaarschap deed deze uitspraak. Veel hedendaagse complexe vraagstukken, zoals de energietransitie of de vluchtelingencrisis, zijn letterlijk en figuurlijk grensoverschrijdend. Alleen met samenwerking over de grenzen van disciplines en organisaties komen we tot werkbare oplossingen. Kenmerken van risicogestuurd werken als variatie benutten, interactie en vragen stellen helpen hierbij

‘Vul een checklist nóóit in’
Dit lijkt een paradoxale uitspraak van luchtvaartexpert Benno Baksteen. Hij zegt hiermee echter niet dat je geen checklist moet gebruiken, alleen dat je die niet moet invullen. Dan wordt het namelijk een verantwoordingsinstrument en daarvoor is de checklist niet bedoeld. Het doel van de checklist is bewust nagaan of je bijvoorbeeld de relevante stappen van een proces hebt doorlopen. Kortom, het doel van de checklist is leidend in het gebruik, ook een kenmerk van risicogestuurd werken.

Dr. ir. Martin van Staveren MBA (1964) is adviseur/eigenaar van VSRM. Van zijn hand verscheen begin 2015 ‘Risicogestuurd werken in de praktijk’.

Reageer op dit artikel