artikel

Cyberincidenten grootste nieuwe bedreiging voor bedrijven

Procesmanagement

Onderbreking van de lopende zaken (‘business interruption’), marktontwikkelingen en cyberincidenten zijn de drie grootste bedrijfsrisico’s wereldwijd. Business interruption staat voor het vierde jaar op een rij aan de top.

Cyberincidenten grootste nieuwe bedreiging voor bedrijven

Dit blijkt uit de vijfde jaarlijkse Allianz Risk Barometer, gehouden onder achthonderd risico-experts uit meer dan veertig landen. In deze barometer zet Allianz de grootste bedrijfsgevaren voor 2016 op een rij.

Bedrijven raken steeds bezorgder over cyberincidenten. Bij dit gevaar is het zeer waarschijnlijk dat het Business Interruption bevordert. Veel ondernemingen hebben te weinig kennis of budget om dit risico te verminderen, terwijl de dreiging steeds groter wordt. Hackers zijn niet het enige probleem; ook zaken die de operationele technoligie in gevaar brengen, resulteren in grote systeemonderbrekingen.

Risico’s wereldwijd
Risico’s verschillen per land en per continent. De risicotop 5 in Europa bestaat uit:
– business interruption (supply chain);
– marktontwikkelingen (volatiliteit, concurrentie en stagnatie);
– cyberincidenten;
– veranderende wet-en regelgeving;
– macro-economische ontwikkelingen (inflatie, deflatie).

Lees alles in de gehele Allianz Risk Barometer.
Grootste wereldwijde bedrijfsrisico’s.
Bron: cm:

Reageer op dit artikel