artikel

Longread: De manager als heilige graal voor projectsucces

Procesmanagement

Veel managers worden vroeg of laat gevraagd zitting te nemen in de stuurgroep van een project. In tegenstelling tot wat velen denken is dat geen vrijblijvende bezigheid. De stuurgroep is essentieel voor een project en daarmee de rolvervulling door de leden ervan. In dit artikel laten we zien wat die verantwoordelijkheden zijn. We geven ook het belang aan van een goede rolvervulling voor het welslagen van een project. De manager is daarin, anders dan wel gedacht wordt, van cruciaal belang.

Longread: De manager als heilige graal voor projectsucces

Het is daarom belangrijk dat zij weten wat het belang is van de manier waarop zij hun rol daarin vervullen. Dat is namelijk cruciaal voor het welslagen van projecten. De Chaos-rapporten van de Standish Group laten dat steeds weer zien.

Ondersteuning door het management staat dan ook steevast in de top 5 of zelfs top 3 van kritische succesfactoren voor projectsucces. Desondanks is er maar weinig expliciete aandacht voor het functioneren van het management binnen projecten. We gaan ervan uit dat iedere manager weet wat er van hem wordt verwacht. Ten onrechte. Een laissez-fairehouding voortkomend uit onwetendheid, heeft haar weerslag op het projectteam, wordt snel opgepakt door de functionele organisatie en pakt uiteraard verwoestend uit voor succes van het project.

Met name in ICT-projecten wordt managementondersteuning vormgegeven middels stuurgroepen. Daarmee wordt een antagonisme overbrugd dat werd geïntroduceerd met de komst van de matrixorganisatie. Met de groeiende inzet van projectmanagement na ongeveer 1960 kwamen functionele managers en projectmedewerkers tegenover elkaar te staan. Projecten vormen allengs een extra laag over de functionele organisatie heen. Onduidelijkheden en conflicten werden geïntroduceerd, projecten werden gepolitiseerd. En zo ontstond de noodzaak tot betere afstemming tussen beide.

De projectstuurgroep wordt dan ook steeds meer het geëigende podium waar die afstemming plaatsvindt. Hij wordt daarmee een van de meest essentiële elementen in de besturing van projecten. Daarin wordt projectondersteuning door het management vormgegeven… of niet. Het gedrag van managers bepaalt dus vaak de kans op succes van een project. Het steunen van een project wordt daardoor ook afhankelijk van een delicate balanceertruc tussen allerlei belangen waarmee een manager te maken heeft.

Bron: Management Executive

Door: Jan Postema

Reageer op dit artikel