artikel

Delegeren of de zwartepiet toespelen?

Procesmanagement

Het is ware balanceerkunst voor elke manager: wanneer neem je zelf de verantwoordelijkheid voor een beslissing en wanneer laat je het aan iemand anders over?

Delegeren of de zwartepiet toespelen?

Amerikaanse onderzoekers voerden een serie experimenten uit waarin deelnemers de verantwoordelijkheid voor de keuze van hotelkamers, maaltijden, taken en investeringen voor zichzelf of voor anderen konden accepteren of doorschuiven naar iemand anders. Wat blijkt: mensen zijn eerder geneigd beslissingen te delegeren als die gevolgen hebben voor andere mensen, en vooral als alle opties onaantrekkelijk zijn (bijvoorbeeld als er moet worden gekozen uit hotels die allemaal slecht scoren).

Kan ik er wat aan doen!
Dit gedragspatroon wordt gedreven door twee dingen: vermijden dat je de schuld krijgt of kritiek krijgt, en je niet verantwoordelijk willen voelen voor mogelijke negatieve gevolgen voor anderen. Als mensen alleen zelf worden getroffen door mogelijke negatieve uitkomsten, delegeren ze juist minder snel. Al dan niet delegeren heeft verder weinig te maken met de complexiteit van de beslissing, het gepercipieerde belang van de uitkomst, of luiheid. De meest saillante factor is dat het ‘gezagsniveau’ van degene aan wie wordt gedelegeerd belangrijker is dan zijn deskundigheid: mensen delegeren alleen als ze gebruik kunnen maken van iemand met een gelijke of hogere status – dat wil zeggen iemand die echt als verantwoordelijk wordt beschouwd voor het resultaat.

Bron: Organizational Behavior and Human Decision Processes

Door: Eduard Kerkman – redacteur Management Executive

Reageer op dit artikel