artikel

Projectmatig werken bij de hand

Projectmanagement

‘Ik ben benoemd tot projectleider, maar waar moet ik beginnen? Hoe zit het met mijn bevoegdheden? Wat moet er allemaal in het projectplan staan? Hoe omschrijf ik de gewenste resultaten?’

Projectmatig werken bij de hand

Projectmatig werken bij de hand helpt om op vragen als deze een antwoord te vinden.

In dit boek richt de auteur Rudy Kor zich op medewerkers van organisaties waar werken in projecten niet tot de dagelijkse gang van zaken behoort; ‘business-as-usual companies’ die producten of diensten leveren in de profit- of de non-profitsector. Anders dan projectorganisaties, zoals adviesbureaus, ingenieursbureaus en IT-dienstverleners, die veelal fulltime gecertificeerde projectmanagers in dienst hebben, gaat het hier om bedrijven die incidenteel projectmatig werken en daarvoor een medewerker voor een deel van zijn of haar tijd als projectleider aanstellen.

Meewerkend voorman als projectleider

Het betreft dan opdrachten die niet passen in de dagelijkse routines van het bedrijf. Denk aan het ontwikkelen en invoeren van een nieuw beoordelingssysteem, een folder maken, nieuwe regelgeving opstellen of een nieuw productontwerp klaar maken voor productie. De leiding van zo’n operatie kan in zo’n geval bijvoorbeeld in handen worden gelegd van meewerkende voorman (m/v), die dan een deel van zijn tijd hieraan besteedt. Aan hem of haar de taak om het project te organiseren en een passende werkmethode te vinden. Vandaar ook de ondertitel van dit boek: ‘Handreikingen voor de deeltijdprojectleider’.

Projectmatig werken bij de hand helpt u bij het beantwoorden van vragen als:

  • Wat moet ik doen nu ik als projectleider ben benoemd?
  • Hoe geef ik leiding aan mensen over wie ik niet de baas ben?
  • Waar moet ik beginnen?
  • Op welke wijze kan ik een conflict voorkómen?
  • Hoe maak ik een goede resultaatomschrijving?
  • Wat moet er in een projectplan staan?
  • Hoe beheers ik de projecttijd en het projectbudget?
  • Welke bevoegdheden heb ik nodig om mijn werk te doen?

Het boek: Projectmatig werken bij de hand

U bent benoemd tot projectleider, maar waar moet u beginnen? Als u niet gewend bent in projecten te werken en er toch mee te maken krijgt, dan is de geheel herziene tweede druk van het boek Projectmatig werken bij de hand een uitstekende handleiding om uw project succesvol te realiseren.

Reageer op dit artikel