artikel

De veilige illusie van de beheersbaarheid

Projectmanagement

De media berichten regelmatig over teleurstellende resultaten van grote projecten die infrastructuur moeten realiseren. Hoe kan het dat we ondanks jarenlange ervaring nog steeds niet in staat zijn om deze projecten te beheersen?

Infrastructuurprojecten komen regelmatig in het nieuws. De media berichten over uitloop, kostenoverschrijdingen en ontevreden belanghebbenden. Vaak schrijft men de teleurstellende resultaten toe aan een gebrek aan projectbeheersing. Maar is dit wel terecht? Zijn grote projecten op het gebied van infrastructuur voor mobiliteit eigenlijk wel beheersbaar? En wat is feitelijk de staat van het management van deze projecten?

Dat de resultaten teleurstellend zijn, wordt door diverse onderzoeken ondersteund. Zo deed – en doet – de Deense hoogleraar B. Flyvbjerg internationaal onderzoek naar kostenoverschrijdingen bij infrastructuurprojecten. Uit zijn analyse blijkt onder meer:
– Kostenoverschrijdingen van 50 tot 100% in reële termen komen veel voor, overschrijdingen boven de 100% zijn niet ongewoon.
– De gemiddelde kostenoverschrijdingen bedragen gemiddeld 45% voor rail, 34% voor bruggen en tunnels en 20% voor wegen.

In een artikel in M&O gaan Eddy Westerveld en Marcel Hertogh in op bovengestelde vragen aan de hand van een onderzoek van zes grote Europese infrastructuurprojecten. Dit onderzoek biedt een perspectief op complexiteit en een aantal handreikingen om deze complexiteit in te managen. Deze studie laat zien dat er op managementgebied nog veel te verbeteren valt, ook al zal volledige beheersing van dit soort projecten vermoedelijk een illusie blijven.
Lees het hele artikel in M&O (maart/april 2013) door het hieronder te downloaden.

Reageer op dit artikel