artikel

Staat uw project nog goed op de rails? 5 aandachtspunten

Projectmanagement

Om te slagen moeten projecten gedragen worden door een helder en zakelijk verhaal waarin kosten en baten worden afgewogen. Maar er is meer nodig dan een businesscase om ze tijdig en binnen het budget af te ronden.

Een geslaagd project moet ook voldoen aan de volgende vijf aanvullende voorwaarden.

Leiderschap
Organisaties wijzen nog vaak het leiderschap van projecten toe op basis van beschikbaarheid of kosten; te weinig wordt gekeken naar ervaring en vaardigheden. In elk geval moet de leider kunnen inspireren tot vertrouwen bij alle betrokkenen.

Een helder projectdoel
Teamleden moeten het projectdoel begrijpen en als richtsnoer nemen voor het handelen. Maar is daar in voldoende mate sprake van in alle projectfasen? Om hier zeker van te zijn, is het nuttig regelmatig performance reviews te organiseren.

Effectief governance
De vraag die in verband met governance gesteld moet worden, is of beslissingen snel en effectief genomen kunnen worden om zowel de tussentijdse als de uiteindelijke deadline te halen. Belangrijk is het dat van te voren al vast staat wie plotselinge wijzigingen accordeert.

Zeggen wat je doet, doen wat je zegt
Zowel in het projectteam zelf als in de wijdere organisatie dient een cultuur te zijn van verantwoordelijkheidsbesef en verantwoordingsplicht. Je moet als projectteamlid beseffen dat je geacht wordt te leveren en je aan afspraken te houden.

Slimme werkprocessen
Belangrijk is het dat elk teamlid zijn of haar vorderingen en prestaties kan meten en evalueren tegen de achtergrond van een voor het hele team geldende set van criteria. Dit bevordert transparantie en laat ook zien waar vertraging of kwaliteitsverlies dreigen te ontstaan.
Bron: management-issues.com (vertaald en bewerkt door Sigma).

Reageer op dit artikel