artikel

De 4 soorten projectmanagers: Gokkers, profeten, uitvoerders en experts

Projectmanagement

Niet elke projectmanager is geschikt voor elk businessdevelopmentproject. Alles hangt af van hoe onzeker het project is, en van in hoeverre het in lijn is met de strategie.

De 4 soorten projectmanagers: Gokkers, profeten, uitvoerders en experts
Ook de gokker heb je nodig als projectmanager

Organisaties willen groeien – maar de groeikansen die zich voordoen, verschillen in aard. Carst Lund Pedersen en Thomas Ritter (Copenhagen Business School) onderscheiden vier soorten groeikansen en daarmee vier soorten businessdevelopment-projectmanagers die deze verschillende opportunity’s moeten nastreven. Ze hebben een matrix gemaakt langs twee dimensies: 1. Is de groeikans in lijn met de bestaande strategie? 2. Kan er een betrouwbare businesscase worden gemaakt?

Typen projectmanagers

Dat levert vier soorten projectleiders op: de gokker, profeet, uitvoerder en expert. Je hebt ze allemaal nodig in je organisatie – al moeten de meeste organisaties vooral steunen op uitvoerders die zorgen voor alignment en haalbaarheid en daarmee voor inkomsten en winst op de korte termijn. Relatief veel uitvoerders dus, maar de andere typen zul je ook nodig hebben omdat nu eenmaal niet alle kansen van dezelfde aard zijn.

Typen projectmedewerkers

Profeten gaan voor businessopportunity’s die buiten de bestaande strategiegrenzen liggen, in een gebied dat geen uitsluitsel geeft over hoe groot de kans is dat het project gaat slagen. Het is duidelijk dat dit risicovolle projecten zijn, en deze projectmanagers zullen dan ook ‘volgers’ aan zich moeten binden die een sprong in het duister willen wagen. Zeg maar het type mensen dat in Google’s X-unit werkt, waar de meest waanzinnige ideeën worden ontwikkeld.

Gokkers leiden projecten binnen de bestaande strategiegrenzen waarvoor geen goede businesscase kan worden gemaakt. Dit type projectleider heeft dus mensen nodig die graag een gokje wagen – en goed beloond worden als het lukt. Dit soort projecten wordt vaak aanvankelijk onder de radar uitgevoerd, totdat duidelijk is geworden dat het een succes gaat worden en er om managementaccordering kan worden gevraagd.

Experts streven opportunity’s na buiten de strategiegrenzen maar mét een solide businesscase. Zij hebben projectteamleden nodig die graag aan iets geheel nieuws werken en goed luisteren naar de adviezen van de expertprojectmanager.

Uitvoerders tot slot gaan voor businessopportunity’s die binnen de strategiegrenzen liggen en prachtige businesscases hebben. Er is geen risico, geen onzekerheid, geen uitdaging – het moet alleen goed uitgevoerd worden. Deze projectleiders hebben mensen nodig die hun grondige analyses en planningen nauwgezet uitvoeren.

Bron: Harvard Business Review

Door: Ed Kerkman – redacteur Management Executive

Reageer op dit artikel