artikel

Risicomanagement: kosten gaan voor de baten

Strategie

PricewaterHouseCoopers heeft de resultaten bekend gemaakt van het achtste jaarlijkse internationale onderzoek onder Chief Executive Officers over risicomanagement, corporate governance en compliance, het voldoen aan regelgeving.

Topbestuurders zo blijkt, zijn van mening dat het ontwikkelen van corporate governance systemen, het uitvoeren van risicomanagement op een wereldwijde schaal en het voldoen aan steeds strengere regelgeving een complexe zaak is. En het is duur en kost veel tijd, maar het is allemaal de moeite wel waard. Meer dan 1300 topbestuurders (43%) zijn van mening dat deze drie onderwerpen een groot aantal concurrentievoordelen verschaffen en meer dan de helft (56%) signaleert een positief effect op de reputatie van zowel bedrijf als merk.

Problemen op deze drie terreinen zijn er over het algemeen niet op thuismarkten; als ze er zijn, dan alleen in buitenlandse vestigingen. Hoewel 53% zei dat in hun bedrijven gedragscodes volledig geïmplementeerd zijn, plaatste toch 33% grote vraagtekens bij hoe daar prestatiemetingen m.b.t deze gedragscodes en ethische trainingsprogramma’s worden gedaan.

Reageer op dit artikel