artikel

Resources toewijzen: dynamiek loont

Strategie

Bedrijven die actief en op regelmatige basis herbeoordelen hoe ze hun middelen inzetten, presteren veel beter. Toch zijn de meeste toewijzingen vrijwel een kopie van die van het jaar ervoor. Aan die gemakzucht hangt een hoog prijskaartje.

Resources toewijzen: dynamiek loont

Dynamische middelentoewijzing betekent simpelweg dat je het geld, de talenten en de managementaandacht steeds inzet op de plekken waar ze de meeste waarde toevoegen. Het is net zoiets als de dagelijkse lichaamsbeweging die we nodig hebben om gezond te blijven: als je één keer per jaar een beetje beweegt, blijf je een stijve plank.

De meeste executives zijn ervan doordrongen dat het van groot belang is om de middelentoewijzing strategisch te blijven verschuiven. Toch zet een derde van de ondernemingen hun middelen bij de jaarlijkse toewijzing voor slechts een miezerige 1% anders in dan het jaar ervoor. Het gemiddelde ligt op – een nog steeds miezerige – 8% wijziging ten opzichte van het jaar ervoor. Het is een enorme gemiste kans, blijkt uit McKinsey-onderzoek: actieve ‘hertoewijzers’ realiseren gemiddeld een rendement van 10% voor hun aandeelhouders  – luie hertoewijzers een rendement van 6%. Dat betekent dat de dynamische hertoewijzer – dankzij zijn agile toewijzingspraktijken – in 20 jaar tijd twee keer zo veel waard is als zijn minder dynamische tegenhanger.

Vier principes

Executives weten dus dat dynamiek belangrijk is – maar McKinsey ziet in de praktijk dat ze niet goed weten waar, hoeveel en hoe ze opnieuw moeten alloceren. Dynamische toewijzing is gebaseerd op vier principes:

  1. Pak het fijnkorrelig aan. Vermijd de tirannie van de gemiddelden. Een en dezelfde unit kan businesslijnen, segmenten of geografische gebieden hebben met sterk wisselende opbrengsten – op het ene punt kan de winst met 10% afnemen terwijl die op een ander punt verdrievoudigt. Snijd de toewijzingen hierop toe.
  2. Focus op waardecreatie. Gebruik de juiste metrics om steeds te (her)beoordelen naar welke segmenten meer en minder middelen moeten gaan. Een goede, betrekkelijk eenvoudige ROI-metric is dat je de cumulatieve verwachte economische winst berekent en die deelt door de cumulatieve financiële middelen die nodig zijn om dat tot stand te brengen (zoals geïnvesteerd kapitaal en extra R&D of sales en marketing).
  3. Vermijd biases. Iedereen heeft last van biases: executives hebben vaak te veel vertrouwen in investeringen, denken vaak ten onrechte dat ze eerdere prestaties kunnen omkeren of verbeteren, hebben er moeite mee om de stekker uit mislukkende grote investeringen te trekken. Elke middelentoewijzing moet zijn gebaseerd op harde gegevens. Feiten en logica.
  4. Wees wendbaar. Agile. Toewijzingen moeten regelmatig worden aangepast, en vooral ook als er ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden – zoals de Brexit, of de plotselinge daling van de olieprijs in 2015. Je middelentoewijzing moet een continu proces zijn en niet iets wat je één keer per jaar doet.

Bron: McKinsey Quarterly, augustus 2016

Door: Eduard Kerkman – redacteur Mangement Impact

Reageer op dit artikel