artikel

Duurzamer en goedkoper met de cloud

Strategie

Switchen van een fysiek naar een virtueel dataplatform reduceert kosten en kan tegelijkertijd je duurzaamheid verbeteren.

Duurzamer en goedkoper met de cloud

Managers ervaren toenemende druk van aandeelhouders om hun supplychain ecovriendelijk te maken. Het grootste obstakel voor implementatie van eco-initiatieven zijn vaak de hoge kosten. Met cloudcomputing zou je dat bezwaar wel eens kunnen ondervangen, blijkt nu uit onderzoek onder 247 CEO’s, managers en IT-specialisten van Amerikaanse (VS) bedrijven.

Flexibeler en sneller in de Cloud

Als bedrijven hun data verplaatsen van interne servers naar de cloud, besparen ze op IT-infrastructuur en -opslag. Hosting-diensten van derden zijn vaak veel goedkoper dan onderhoud van een fysieke infrastructuur onder eigen dak. Data-analyse in de cloud stelt bedrijven bovendien in staat om sneller data te analyseren en verspreiden, flexibel partners erbij te betrekken en hun technologiebehoefte op te schalen, al naar gelang wisselende budgetten en vragen vanuit de business.

Duurzaam wordt goedkoper

De onderzoekers keken zowel naar het algehele financiële plaatje als naar praktische ervaringen. Ze interviewden mensen uit bedrijven op diverse plaatsen in de supplychain, zoals maakbedrijven, retail en distributie. Cloudgebruik gaat hand in hand met een stijging van de verkoop en netto-opbrengst, en een verbeterd ROI en investeringsrendement. Op het vlak van duurzaamheid leidt cloudgebruik eveneens tot kostenreductie: de ‘cloudbedrijven’ besteden minder aan materialen en afvalverwerking en gebruiken minder energie. Cloudcomputing leidt ook tot minder afvalproductie, en reduceert het gebruik van gevaarlijke en toxische stoffen en grondstoffen.

Kostenreductie in hele supplychain

Cloudcomputing reduceert transactiekosten door de hele supplychain heen. Medewerkers van meerdere partners kunnen via de cloud makkelijk info inzien en delen, wat leidt tot meer samenwerking tussen partners in de keten. Doelen en incentives worden beter op elkaar afgestemd, resources worden beter verdeeld en er wordt meer kennis gecreëerd – serendipiteit – en gedeeld. Cloudgebruik zou dus wel eens tot concurrentievoordeel kunnen leiden.

Bron: Decision Support Systems

Door: Yvonne Halink – redacteur Management Executive

Boekentips:

Reageer op dit artikel