artikel

Hoe ontwikkel je strategisch-leiderschapstalent in je organisatie?

Strategie

Leiders die uit de voeten kunnen met wicked problems, zoals ingrijpende transformaties, zijn schaars. Als je het goed aanpakt, kun je ze zelf ontwikkelen.

Hoe ontwikkel je strategisch-leiderschapstalent in je organisatie?

Dynamische omgevingen vragen om strategisch bekwame leiders, om mensen die grote businesstransformaties kunnen leiden. Maar daar zijn er niet zo veel van, blijkt uit onderzoek van PwC. Wel blijkt strategisch leiderschap normaliter ruimschoots aanwezig in organisaties als latente capaciteit, die kan worden vrijgemaakt en ontwikkeld bij individuen. Dat doet je als organisatie door alle tien de principes van strategisch leiderschap toe te passen.

De tien principes van strategisch leiderschap

  1. Verdeel verantwoordelijkheden. Iemand kan zich alleen als strategisch sterke leider ontwikkelen als hij zeer autonoom is. Senior managers moeten macht en verantwoordelijkheden naar beneden duwen in de organisatie en mensen op alle organisatieniveaus machtigen om beslissingen te nemen.
  2. Deel informatie. De traditionele mindset ‘kennis is macht’ – waarbij alleen bepaalde mensen informatie krijgen op need-to-know basis – gaat niet samen met brede ontwikkeling van de strategisch-leiderschapscapaciteiten in de organisatie.
  3. Creëer meerdere trajecten voor het voortbrengen en testen van ideeën. Ideeën ontwikkelen en presenteren is een kernvaardigheid van strategisch leiders, net als het vermogen om die ideeën te koppelen aan de manier waarop het bedrijf waarde creëert. Creëer meerdere kanalen voor innovatief denken – van een cross-functioneel forum waar peers ideeën kunnen presenteren, bespreken en toetsen tot leerling-mentorrelaties en ‘omgekeerde’ mentoring (waarbij de jeugd zijn kennis van nieuwe technologie deelt met senior medewerkers).
  4. Maak mislukken veilig. Je kunt niet leren en jezelf ontwikkelen zonder fouten te maken. Acceptatie van fouten en mislukkingen – inclusief het tijdig signaleren en toegeven ervan – moet worden ingebouwd in de bedrijfspraktijken en bedrijfsprocessen. Maak het bijvoorbeeld ook onderdeel van de personeelsontwikkeling, met geregelde besprekingen van fouten en daaruit geleerde lessen.
  5. Bied toegang tot andere strategen. Geef potentiële strategisch leiders de mogelijkheid om peers in de organisatie te ontmoeten en met ze te werken. Bijvoorbeeld door een meeting te organiseren waar je mensen bij elkaar brengt die elkaar anders niet snel zouden tegenkomen.
  6. Ontwikkel mogelijkheden voor ervaringsleren. Strategen hebben ervaring nodig om hun potentieel te realiseren. Eén manier om leiderschapservaringen te creëren, is het cross-functionele ‘praktijkveld’. Breng een team potentiële strategisch leiders bijeen met een collectieve opdracht: creatie van een volledig ontwikkelde oplossing voor een probleem, of ontwerp van een nieuwe, cruciale capaciteit, inclusief een klein budget plus deadline. Het project kan als simulatie maar ook (kleinschalig) daadwerkelijk worden uitgevoerd.
  7. Neem op transformatie gerichte mensen in dienst. De werving en selectie moet gebaseerd zijn op potentiële strategische vaardigheid én op diversiteit (om te voorkomen dat managers alleen klonen aannemen). Kijk bij kandidaten naar hun vermogen om de bomen én het bos te zien, dus de details én de grotere plaatjes. Hoe beter ze erin zijn om nabije en verre perspectieven te combineren, hoe groter hun potentieel als strategisch leider.
  8. Zorg dat potentiële strategisch leiders hun hele zelf naar het werk meenemen. Om lastige situaties en problemen aan te pakken, moeten ze putten uit alles wat ze in hun leven hebben geleerd: al hun capaciteiten, interesses, ervaringen, passies.
  9. Zorg dat ze tijd vrijmaken voor reflectie. Een strategisch leider denkt diep na over een situatie en de inherente problemen (single-loop learning) én over zijn eigen denken over die situatie – aannames, veronderstellingen, biases enzovoort (double-loop learning). Waarom heb ik deze beslissing genomen? Wat zijn de implicaties? Wat zou ik een volgende keer anders doen? Hoe pas ik het geleerde voortaan toe?
  10. Zorg dat strategen (al dan niet in spe) beseffen dat leiderschapsontwikkeling nooit ophoudt. Ware strategen weten dat ze nooit uitgeleerd en uitontwikkeld zijn, en staan altijd open voor inbreng van anderen – advies, nieuwe ideeën, andere manieren van denken.

Bron: Strategy+business

Door: Eduard Kerkman – redacteur Management Executive

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels