artikel

Start testcase voor CO2-beprijzing

Strategie

Het ondernemersplatform Klimaatplein.com gaat Nederlandse bedrijven voorbereiden op toekomstige CO2-beprijzing. Tijdens de klimaattop in Parijs zijn landen overeengekomen dat er een prijs betaald moet gaan worden voor het veroorzaken van CO2-uitstoot. Die maatregel maakt energiebesparing en duurzame opwekking aantrekkelijker omdat het verbruik van fossiele brandstoffen zo duurder wordt.

Start testcase voor CO2-beprijzing

 

Deelname aan de testcase is gratis. Deelnemers ontvangen een CO2-voetafdruk van het bedrijf en een lijst met mogelijke energie-bespaarmogelijkheden. Ook wordt met hen besproken welke keuzes ze zouden maken wanneer de invoering van een CO2-prijs morgen al realiteit zou zijn. Deelnemers aan de testcase verkrijgen door deelname inzicht in hun CO2-impact en bouwen zo een duurzaam concurrentievoordeel op.

Waarom deze testcase?
De testcase heeft drie doelen. Ten eerste het creëren van bewustzijn voor wat CO2-beprijzing gaat betekenen. Ten tweede het opbouwen van kennis met betrekking tot de bespaarmaatregelen die bedrijven bereid zijn te nemen om CO2-uitstoot te verlagen. En tot slot het stimuleren van andere bedrijven om kennis te delen over het besparen van energie en hun zoektocht naar een duurzame energievoorziening.

Wie kunnen deelnemen?
Klimaatplein is op zoek naar drie bedrijven uit drie verschillende sectoren: de agrarische sector, de industriële sector en een dienstverlenend MKB-bedrijf. Deelnemers moeten tussen de 5 en 250 werknemers hebben en gevestigd zijn in Noord-Brabant. Deze bedrijven hebben 1 bedrijfslocatie die nog niet optimaal verlicht en geïsoleerd is, geen zonnepanelen heeft (maar die wel zouden kunnen plaatsen) en minimaal 3 eigen dienstwagens heeft rijden (die nog niet elektrisch rijden). Geïnteresseerden kunnen zich via deze link aanmelden voor de testcase CO2-beprijzing voor MKB-bedrijven.

Door: Rob van der Rijt, oprichter Klimaatplein en auteur van In vijf stappen CO2-neutraal ondernemen.

cover vijf stappen c02 neutraal ondernemenHet boek: In vijf stappen CO2-neutraal ondernemen
De CO2-voetafdruk van een organisatie is de stempel die zij achterlaat op de aarde als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen. Zo’n CO2-voetafdruk plaatst uw onderneming bijvoorbeeld door het verwarmen van een pand met aardgas of door transport met voertuigen die gebruik maken van diesel of benzine. CO2-neutraal ondernemen betekent dat u met uw organisatie verantwoordelijkheid neemt voor uw eigen CO2-voetafdruk. In het boek In vijf stappen naar CO2-neutraal ondernemen worden handvatten aangereikt waarmee u direct aan de slag kunt met duurzamer ondernemen.

Reageer op dit artikel