artikel

Drie vuistregels voor excellente prestaties

Strategie

Een statistisch onderzoek onder duizenden bedrijven bracht een paar honderd bedrijven aan het licht die lang genoeg goed genoeg presteerden om te worden gekwalificeerd als ‘buitengewoon goede performers’.

Drie vuistregels voor excellente prestaties

Het onderzoek liet zien dat hun strategische keuzes in de loop van decennia van succes consistent waren met drie elementaire vuistregels:

  • Beter voor goedkoper
    Het is beter om op andere dingen dan prijs te concurreren.
  • Inkomsten voor kosten
    Geef vermeerdering van inkomsten prioriteit boven kostenreductie.
  • Er zijn geen andere regels
    Verander alles wat nodig is om de eerste twee regels te volgen.

Op een enkele uitzondering na gedragen alle topbedrijven zich alsof ze door deze regels worden gestuurd bij belangrijke beslissingen – van acquisities tot diversificatie tot toewijzing van middelen tot prijsstelling. De vuistregels kunnen als tegengif fungeren tegenover de maar al te feilbare intuïtie van managers. Als de inkomsten bijvoorbeeld afnemen, kan het verleidelijk zijn om de resultaten op te poetsen via bezuinigingen op activa en investeringen – om kosten te reduceren.

Maar typerend voor topbedrijven is juist dat ze hogere kosten zien en aanvaarden als de prijs die je betaalt voor uitmuntendheid. En: dat ze langdurig middelen investeren in het creëren van niet door prijs gedicteerde waarde en het genereren van hogere inkomsten.

Door: Michael E. Raynor en Mumtaz Ahmed

Reageer op dit artikel