artikel

Uitvoering strategie blijft een groot issue voor executives

Strategie

Een strategie gaat pas leven als hij wordt uitgevoerd. Het gaat om het resultaat. Strategie-uitvoering blijft een groot issue voor executives. We weten dat uitvoering cruciaal is, en ook dat die meestal mislukt. Driekwart van de bedrijven haalt niet de beoogde resultaten uit hun strategie.

Uitvoering strategie blijft een groot issue voor executives

Eén probleem is dat we te veel tijd en energie steken in strategieontwikkeling en te weinig in de uitvoering, zeggen Rebecca Homkes (London Business School) en Don Sull (MIT Sloan School of Management). Zij hebben de afgelopen jaren onderzocht hoe je tot betere uitvoering van je strategie  komt.

Vijf principes voor betere uitvoering van strategie

  1. Een holistische zienswijze op de belangrijke aandrijvers van strategie-uitvoering. Dat begint met de basisbouwstenen waar bedrijven het mee moeten doen. Zo is er een topteam met daaronder leiders op de diverse niveaus, die effectief zullen moeten samenwerken. Deze twee groepen zijn vaak onvoldoende verbonden met elkaar.
  2. Strategische helderheid op alle niveaus. In hun onderzoek stelden Homkes en Sull stelden aan leidinggevenden binnen bedrijven een dodelijke vraag: wat zijn de topprioriteiten van je bedrijf voor de komende drie tot vijf jaar? Gemiddeld is nauwelijks 60% het eens over slechts één topprioriteit. Het wiebert alle kanten op.
  3. De juiste dingen doen. Veel managers focussen hun uitvoering op doing things right – via tools als lean, Six Sigma en TQM. Operationele efficiency is noodzakelijk maar niet voldoende. De essentie is dat de meest kritieke resources (geld, mensen en senior-managementtijd) worden toegewezen aan de meest kritieke prioriteiten en initiatieven.
  4. Een cultuur van strategie-uitvoering ontwikkelen. De meeste bedrijven gaan voor een op performance gerichte cultuur. Te veel focus op performance kan kritieke executieaspecten in de weg zitten.
  5. Goede, actuele data. Over klanten, technologie, concurrenten, macro-economische trends. Altijd kritisch naar blijven kijken – niet achteroverleunen en terugvallen op instincten (lees: historische patronen).

Bron: London Business School Review

Door: Eduard Kerkman – redacteur Management Executive

Reageer op dit artikel