artikel

Recensie Lean Scale-up: puzzelstukjes vernieuwend in elkaar

Strategie

Lean scale-up van Ash Maurya laat een paar bekende puzzelstukjes voor mij op een vernieuwende manier in elkaar vallen. De auteur laat elementen van LEAN, bedrijfskunde en wetenschappelijke aanpak samenkomen om daarmee de groei van een succesvolle Start-up te beschrijven.

Recensie Lean Scale-up: puzzelstukjes vernieuwend in elkaar
Cover Lean Scale-up

Ondernemerschap is misschien aangeboren maar ondernemend werken en creëren is een methodische manier van continu verbeteren. Dat maakt Lean scale-up een hoopvol en leerzaam boek voor iedereen die zichzelf niet in eerste instantie als ondernemer ziet.

Het boek LEAN Scale-up – De key metrics voor start-upgroei van Ash Maurya is een werkboek dat stap voor stap de methode ontrafelt om ondernemend te werken. De doelstelling van ondernemen en de elementen waaruit ondernemend werken bestaat worden duidelijk uitgelegd en op een goed lees- en leerbare manier beschreven. De auteur haakt aan bij en borduurt voort op andere boeken en methoden. Zo zijn Het Doel van Goldratt en het Business Model Canvas (uit het boek Business Model Generatie) van Alex Osterwalder belangrijke bronnen, maar de toepassing van de LEAN-methode komt het meest prominent terug in het boek.

De structuur van het boek is heel overzichtelijk. Het bestaat uit drie delen. Het eerste deel definieert de kern van elke onderneming: vooruitgang boeken door voldoende betalende klanten. Maurya noemt dit tractie. Het tweede deel gaat in op het werk dat je als ondernemer moet doen om die stroom van betalende klanten efficiënt te ontwikkelen en te onderhouden. Maurya noemt dit de klantenfabriek. Het derde deel van het boek beschrijft hoe je jouw klantenfabriek steeds meer betalende klanten kan laten produceren. In dit laatste deel staat de beloofde opschaling beschreven.

De auteur volgt in het boek de DMAIC-cyclus uit de LEAN-methode. Stap 1 – Define staat in het eerste deel duidelijk beschreven. Wat is het doel van de organisatie? Wat is de klantwaarde die de organisatie levert? Het antwoord op deze vragen is cruciaal voor het opzetten van een onderneming. Daaraan voegt Maurya toe dat de onderneming slechts kan bestaan als er voldoende betalende klanten zijn. Logisch natuurlijk, maar hiermee wisselt hij van abstractieniveau. Waar het in LEAN gaat over het produceren van producten zonder verspilling, wordt door Maurya het ‘product’ gedefinieerd als ‘een betalende klant’. Hij spreekt daarom van een ‘klantenfabriek’ als hij het over de onderneming heeft. Het product dat de klant koopt maakt hij met deze abstractie ondergeschikt.

Ook Stap 2 – Measure wordt duidelijk beschreven. De auteur geeft verschillende meetwaarden die gebruikt kunnen of moeten worden om de prestatie van de klantenfabriek aan af te lezen.

Deel twee van het boek gaat in op Stap 3 – Analyse en Stap 4 – Improve van de DMAIC-cyclus. De continue metingen uit stap 2 leveren input die geanalyseerd moet worden. Op basis van die analyse (stap 3) dient het productieproces verbeterd te worden (stap 4). Hier gaat hij in op het onderwerp waar LEAN bekend om staat: wegnemen van verspillingen.

Het derde deel van het boek gaat in op Stap 5 – Control van de DMAIC-cyclus. In dit deel legt de auteur de koppeling met de wetenschappelijke aanpak. Hierin wordt gepromoot dat gecontroleerd veronderstellen-gevolgen berekenen-vergelijken met experiment-concluderen zoals dat in de wetenschap gebeurt, de sleutel is naar de doorbraak in de vooruitgang. Die doorbraak in vooruitgang bereik je door blijvend kritisch te onderzoeken:

1. Doe een aanname voor een verandering/verbetering

2. Voorspel de verwachte gevolgen

3. Vergelijk middels een experiment en test of die aanname (on)juist is

4. Voer op basis van de uitkomsten van de test een nieuwe actie uit:

– Doorvoeren van de verbetering of

– Bedenk een nieuwe aanname voor verandering

Bovenstaande acties worden door voortdurende metingen gestuurd.

Maurya biedt door de combinatie van de LEAN-methode en de wetenschappelijke aanpak een heel concreet en methodisch recept om een onderneming te bouwen en met die onderneming te groeien. Hij stelt daarom ook dat ondernemen niet iets ondefinieerbaars is dat aangeboren moet zijn, maar dat het wel degelijk aan te leren is. De auteur neemt je als lezer aan de hand door op verschillende momenten concrete opdrachten te laten maken die je kunt richten op je eigen onderneming.

In het boek staan meerdere verwijzingen naar hulpmiddelen, kennisbronnen en gereedschappen die je kunt gebruiken om volgens deze aanpak een klantenfabriek op te bouwen en daarmee tractie of vooruitgang te bereiken.

Vanuit mijn wetenschappelijke opleiding kende ik de werkwijze van het falsificeren van aannames ofwel het toetsen van theorie. Door de opleiding en ervaring als LEAN Six Sigma Black Belt ken ik de werkwijze en toepassing van de DMAIC-cyclus en de technieken die daarin gebruikt worden. De combinatie die Ash Maurya maakt door beide methoden te combineren en toe te passen op een voor mij vernieuwend abstractieniveau (de klantenfabriek) heb ik als uitdagend ervaren. Zo had ik LEAN nog niet toegepast gezien.

Iedereen die denkt (of weet) zelf geen ondernemer te zijn, raad ik aan om dit boek te lezen en ermee aan de slag te gaan. Als je geen ondernemer bent kun je het mogelijk wel worden.

Daan Koot is LEAN Six Sigma – Black Belt en adviseur privacy en informatiebeveiliging bij SafeHarbour.

Bron: Managementboek.nl

Lees meer van de Lean Scale-up:

Reageer op dit artikel