artikel

Welk soort overname is succesvol?

Strategie

Bedrijven nemen om allerlei redenen en met allerlei doelen andere bedrijven over. De mate van succes blijkt met het soort overname samen te hangen.

Welk soort overname is succesvol?
Zes soorten overnames leiden opvallend vaak tot succes.

Overnames zijn niet inherent goed of slecht: alles hangt af van de strategische logica erachter. In de ervaring van McKinsey hebben de acquirerende bedrijven van de meest succesvolle overnamedeals specifieke onderliggende ideeën over hoe de overname waarde gaat toevoegen. Zes soorten overnames leiden opvallend vaak tot succes.

De juiste beweegredenen

  1. De performance van het geacquireerde bedrijf verbeteren. Doorgaans door radicale kostenbeheersing (waarna het bedrijf al dan niet wordt doorverkocht).
  2. Overcapaciteit uit de bedrijfstak verwijderen. Na de overname worden de minst productieve fabrieken, of bijvoorbeeld R&D-units, gesloten.
  3. Snellere markttoegang voor producten van het geacquireerde bedrijf of de overnemer. Vooral voor kleinere bedrijven is het vaak lastig om de gehele potentiële markt voor hun product te bereiken. Van overname door een grote speler kunnen dan beide partijen profiteren.
  4. Vaardigheden of technologieën sneller of goedkoper in huis halen dan wanneer je ze zelf moet ontwikkelen. Zeg maar: Apple dat in 2010 Siri overnam. Cisco Systems nam op deze manier tussen 1993 en 2001 maar liefst 71 bedrijven over.
  5. Bedrijfstak-specifieke schaalbaarheid van een bedrijf exploiteren. Dat wil zeggen: schaalvoordelen creëren in kernactiviteiten (generiek schaalvoordeel, denk aan backofficebesparingen, rechtvaardigt een overname zelden).
  6. Winnaars vroegtijdig eruit pikken en ze helpen om hun business te ontwikkelen. Dit eist veel van het management. Je moet bereid zijn om in een heel vroeg stadium investeringen te doen (lang voordat concurrenten en de markt het potentieel ervan zien). Je moet meerdere moves wagen en accepteren dat sommige ervan zullen mislukken. En je moet de vaardigheden en het geduld hebben om het overgenomen bedrijf te ontwikkelen.

Verkeerde beweegredenen voor overname

De volgende beweegredenen leiden zelden tot succes:

  • Opkopen en samenvoegen van bedrijven in een sterk gefragmenteerde markt met veel kleine firma’s zonder schaalvoordeel.
  • Opkopen en samenvoegen van bedrijven om de resterende spelers minder op prijs te laten concurreren.
  • Overnemen of fuseren om een of beide bedrijven te transformeren.
  • Tegen een lage prijs kopen – onder de intrinsieke waarde van het geacquireerde bedrijf. Zulke kansen doen zich zelden voor.

Bron: McKinsey Quarterly

Door: Eduard Kerkman – redacteur Management Executive

Ontwerp Betere Business

Ontwerp Betere Business

Boekentip: Ontwerp Betere Business
In Ontwerp Betere Business vind je de tools, zoals het Businessmodel Canvas, het Context Canvas en het 5 Bold Steps Vision Canvas, die nodig zijn om de strategie en innovatie van de business van vandaag te ontwerpen.

Reageer op dit artikel