artikel

Een teamcultuur van vernieuwing ontwikkelen

Strategie

Vernieuwen zien als iets alledaags en vanzelfsprekends, vraagt een diepe verankering in de cultuur van het team. Het vernieuwen moet als het ware in de genen van het team komen. Continu verbeteren en vernieuwen, beperkt zich dan niet alleen tot een manier van denken, maar komt ook tot uiting in de manier van handelen.

Een teamcultuur van vernieuwing ontwikkelen

Misschien begint vernieuwen zelfs wel in het hart. En gaat het in de eerste plaats om intrinsieke motivatie, de drijfveer om te willen vernieuwen. Wat is ervoor nodig om vernieuwen in het hoofd, hart en de buik van je team te krijgen?

Vier manieren van vernieuwing

De eerste manier is om vernieuwing op te nemen in de visie en de strategie van het team. Je laat daarmee zien dat het een cruciale succesfactor is voor het realiseren van de doelen. De tweede manier is het woord ‘vernieuwen’ op te nemen als teamwaarde. Waarden geven betekenis en kunnen worden ingezet als middel om een doel te bereiken. Een waarde op zich is vaak een containerbegrip. Vernieuwen! Wat zegt dat? Een waarde krijgt pas lading als je deze samen met je team verder operationaliseert en haar betekenis geeft in het alledaagse werk. Wat betekent vernieuwen voor het team? Hoe brengen de teamleden dat tot uiting? Op welke manier dragen de persoonlijke waarden en de competenties van de teamleden bij aan vernieuwing? Het bespreken van deze vragen helpt je om de waarde  ‘vernieuwen’ te internaliseren in je team.

Voorbeeldfunctie leider

De derde manier heeft te maken met jouw rol als leider. Jij bent de belangrijkste cultuurdrager van het team. De teamleden kijken naar jou en ze leiden van jouw gedrag af wat gewenst en ongewenst is. Je hebt een voorbeeldfunctie in het laten zien dat je het vandaag beter doet dan gisteren, dat je openstaat voor feedback en leert. Laat daarbij geen gelegenheid onbenut om je wil om te winnen, te demonstreren.

De laatste manier die we hier beschrijven, is om in de praktijk te laten zien dat het werkt.  Vernieuwingsbereidheid in hoofd en hart is onvoldoende om het te verankeren in de cultuur. Daarvoor is de praktijk van alledag nodig. Je moet het ervaren in het handelen van het hele team. Dat betekent dat vernieuwen in de processen en werkwijze van het team terecht moet komen en dat valt voor een deel te sturen. Je kunt hierbij denken aan human- resourcesystemen zoals beoordelings- en functioneringssystemen, aan methoden zoals projectmanagement. Ook kun je denken aan de manier waarop er tijdens of na afloop van vergaderingen wordt geëvalueerd.

Concrete interventies voor de teamcultuur

  • Gebruik in je missie en visie het woord ‘vernieuwen’.
  • Neem vernieuwen op in de teamwaarden en operationaliseer deze in onder andere helpende principes of een lijst do’s en don’ts rond vernieuwen.
  • Geef het voorbeeld als leider, straal uit dat je wilt winnen en wilt aanvallen, organiseer momenten om het met je team te hebben over de persoonlijke impact van de vernieuwingen.
  • Neem woorden als verandering, verbetering en vernieuwing op in de gewenste competenties en neem ze op in de functionerings-, beoordelings- en beloningssystematiek.
  • Ontwikkel een ‘teamtaal’ die is gericht op kansen, verbeteringen, uitdagingen en oplossingen. Leer teamleden om altijd met een voorstel te komen bij een door hen aangedragen ‘probleem’.
  • Neem je team mee naar beurzen, conferenties en inspirerende voorbeeldbedrijven en ga daarna in gesprek.

Bron: Teams in flow

Door: Diederik Steeman

Het boek: Teams in flow

Topteams functioneren op de toppen van hun kunnen, autonoom en tegelijkertijd in verbinding en afstemming met de rest van de organisatie en haar omgeving. Teams in flow laat aan de hand van negen elementen van topteams zien hoe je de prestaties van teams verbetert. Met als stip op de horizon: een team in flow. Een team waarvan de teamleden boven zichzelf uitstijgen en door uitzonderlijk samenspel prachtige prestaties realiseren.

 

Reageer op dit artikel