artikel

De kansen en keerzijde van transparantie op de inhuurmarkt

Strategie

Op dit moment kenmerkt de inhuurmarkt zich niet door transparantie. Marges, tarieven en kostprijzen worden bijvoorbeeld vaker niet dan wel gedeeld binnen de keten. Veel grote organisaties hebben wel een beleid om de keten inzichtelijk te maken en in te richten, maar de overheid en kleinere organisaties lopen hierin vaak nog achter. Terwijl juist ook duidelijkheid op het gebied van kosten bijdraagt aan het bereiken van een succesvolle samenwerking.

De kansen en keerzijde van transparantie op de inhuurmarkt

Transparantie is de basis voor goed opdrachtnemer- én opdrachtgeverschap waarbij  openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid centraal staan. Het is als inhurende organisatie belangrijk om duidelijk te communiceren omtrent afspraken en verwachtingen, maar dat geldt ook voor de leverancier en de zelfstandige. Het begint al met het uitzetten van een duidelijke en specifieke vraag over de wensen qua competenties, ervaringsniveau, etc. Het is tijd dat de inhuurmarkt het belang van transparantie inziet, want het zorgt voor een paar belangrijke pluspunten.

De juiste professional binnen handbereik

Bedrijven moeten meebewegen met de steeds snellere ontwikkelingen in de markt. Het is dan ook van groot belang dat ze binnen een zeer korte tijd de juiste mensen kunnen oplijnen. Een selectie- en inhuurproces van een maand is gewoon te lang, waardoor kansen verloren gaan. Er moet snel een professional worden gevonden met de juiste kwalificaties én tegen het gewenste tarief. Wanneer deze data van tevoren duidelijk in kaart wordt gebracht verloopt de zoektocht efficiënter en sneller. Zo wordt inhuur steeds flexibeler en dynamischer.

Beperken van risico’s in het inhuurproces

Door bepaalde systemen te gebruiken die de transparantie vergroten, kunnen ook de risico’s beperkt worden. Deze systemen – bijvoorbeeld in de vorm van applicaties – volgen het gehele inhuurproces, van aanvraag en screening tot facturatie. Contract compliance, grip, kosten- en kwaliteitsoptimalisatie kunnen op deze manier makkelijker worden gerealiseerd, waardoor minder risico’s ontstaan. Er kan ten slotte eerder worden ingegrepen en voortdurend worden gemonitord.

Professional blijft gemotiveerd

De professional wil graag een uitdagende opdracht die waarde heeft voor zijn cv en die past bij zijn ontwikkeldoelstellingen. Transparantie zorgt voor een bewuste keuze. Heldere communicatie vanuit de aantrekkende partij is hierbij cruciaal, zodat de zp’er precies weet wat hij kan verwachten en wat de mogelijkheden zijn. Een gemotiveerde professional is vanzelfsprekend ook van grote waarde voor de organisatie.

Is er een keerzijde?

Transparantie lijkt lijnrecht tegenover privacy te staan. Bij transparantie op de inhuurmarkt komen bovendien tarieven en marges ter beschikking voor iedereen, waardoor concurrentie meer kennis vergaart. Dit kan leiden tot een verschuiving van focus op het kwaliteits- naar het kostencomponent, om maar concurrerend te blijven. Het is zaak dat er een balans gevonden wordt tussen privacy, representativiteit en waarheidsgetrouwheid tegenover eerlijkheid, kwaliteitswaarborging en inzicht.

Er dient zorgvuldig te worden omgegaan met alles wat het begrip transparantie omvat; alleen dan wordt het een succes. Alle partijen moeten duiden wat zij verwachten en wat de andere partij van hen kan verwachten. Het gaat hierbij om allerlei informatie, van tarieven tot werkzaamheden en van de rol binnen de keten tot de rol in de organisatie. Het is cruciaal dat iedere partij in de keten, van professional tot inhurende partij, duidelijk meldt wat hij brengt en haalt. Door afspraken duidelijk, en wellicht zelfs contractueel vast te leggen, voorkom je uiteindelijk misverstanden.

Mijn belangrijkste advies is dan ook: blijf in gesprek met alle betrokken partijen en laat hen stuk voor stuk duidelijk weten wat je zoekt, brengt en haalt. Zorg ook dat je dit van hen weet. Documenteer vervolgens uitgebreid aan de start van een samenwerking en pak geregeld de afspraken erbij om te beoordelen of je samen nog de juiste koers vaart, of dat er aangescherpt dient te worden. Ga de dialoog aan; zorg voor duidelijkheid en wees open. Dán is een succesvolle samenwerking verzekerd.

  • Meer weten over transparantie in de inhuurmarkt? Download dan het whitepaper ‘Op naar echte transparantie’ hier.

Door: Niels Huismans, Business development manager bij FastFlex

Reageer op dit artikel