artikel

Al eens gehoord van Blendspace? Column Carolien

Tools

Veel nieuwe mogelijkheden voor interactieve digitale samenwerking en digitale presentaties.

Een grote verdienste van de huidige ICT-ontwikkelingen zijn handige gratis webtools, die veel nieuwe mogelijkheden bieden voor interactieve digitale samenwerking en digitale presentaties.
Zodra er een presentatie moet worden gegeven kun je tegenwoordig uit verschillende mogelijkheden kiezen. Naast  Powerpoint en prezi’s, zijn er ook digitale muurkranten en digitale multimediapresentaties die ideeën en voorstellen kunnen uitbeelden, animeren en  rangschikken. Met het oog op de komende Euopese Verkiezingen en andere actuele nieuws thema’s laat ik hieronder een paar interactieve webtools de revue passeren.

Al eens gehoord van Blendspace? Met Blendspace kun je filmpjes, afbeeldingen, teksten, quizen mindmaps op één canvas/whiteboard opnemen. Tijdens het presenteren bepaal je zelf de volgorde van de onderdelen. Hierin lijkt het op Prezi, maar anders dan bij Prezi, communiceert het samengestelde canvas al direct bij het openen. Je publiek ziet direct welke onderdelen uitmaken van de presentatie en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Dat is een groot voordeel. Je werkt dus niet, zoals bij Prezi met een ‘pad’.

Voicethread is een andere newcomer. Voicethread is straks bij de 5 mei-herdenkingen en ten tijde van de Europese Verkiezingen een goed sociaal medium om een interactieve multimediale discussie te beginnen. Je reageert met een foto of mindmap op een actueel thema, bijvoorveeld een verkiezingsbijeenkomst van het CDA en daarna kunnen anderen hierop reageren met een chat, met commentaar of andere bijdragen. Hierin lijkt het een klein beetje op Facebook, maar deze discussies kun je bewaren en later nog eens afspelen, doornemen. Het wordt dus een actualiteitsbron. Heel handig ook in het geval van OR-discussies over fusies, renovaties en dergelijke. Dus geschikt voor actualiteiten binnen besturen, bedrijven, lesthema’s en politiek.

Verder wil ik het medium Padlet weer eens noemen. De digitale muurkrant, waarin je, net als bij Prezi, werkt vanuit één scherm. Zowel in je Blendspace-canvas, als in je Voicethread-discussie of in je Wallwisher, kun je polls, gemaakt met webtools opnemen. Met mijn leerlingen heb ik alle Voicethread, Blendspace en Wallwisher in het kader van een Project over Vrijheid gebruikt. In Voicethread voegden de leerlingen filmpjes, mindmaps over de Tweede Wereldoorlog, afbeeldingen en teksten toe en reageerden op de voorgelegde bronnen. De leerlingen kregen ook het verzoek om een poll, bijvoorbeeld gemaakt met Flisti, voor te leggen over het thema. Zo werden pollvragen bedacht als: ‘Moet 5 mei een nationale feestdag blijven?’ Op deze vraag kon dan weer in de interactieve discussie worden gereageerd. Na afloop kunnen deze media worden bewaard.
En binnen een bedrijf kan een OR of MR het personeel aanzetten tot het leveren van een bijdrage aan een multimediale discussie over een onderwerp als onveilige situaties binnen het bedrijf. Er kunnen onveilige situaties in beeld worden gebracht (filmpjes geüpload), waarop gereageerd kan worden met commentaar, chats en ander ondersteunend materiaal. Later kan een en ander worden besproken.

Daarnaast lenen Voicethread, Blendspace en Wallwishers zich heel goed om tekeningen, foto’s en dergelijke zelf tentoon te stellen. De mogelijkheden zijn legio. Probeer deze andere vormen van (interactief) presenteren eens uit. Het is de moeite waard.

Carolien Kok is docent Informatiekunde aan het Kennemer College Beverwijk en mediacoach. Ze publiceerde het boek ‘ Efficiënt werken met gratis webtools’. Meer informatie over haar: ga naar haar site.

Reageer op dit artikel